Når man kører rundt på landevejene i Danmark, kan man se, at antallet af autocampere forsætter med at stige. Gruppen af autocamperbrugere er derfor en attraktiv målgruppe for de aktører, der tilbyder overnatning.

Det kan være en lovlig gratis P-plads, en bondegård/hotel plads, en decideret autocamperplads, en havn/marina eller på en campingplads. Behovet for overnatning er der, og lige nu er der ingen tvivl om, at behovet er stigende.

OCFF opfordrer Campingpladser og kommuner til samarbejde

AutoCamperRådet har med interesse læst med på Outdoor-Camping-ferie-fritids (OCFF) hjemmeside. I et nyere opslag refereres der til en tidligere rapport, der er udarbejdet af Region Syddanmark “Rapport om autocamperpladser”. I denne rapport er en af konklusionerne blandt andet, at campingpladserne gerne vil indgå i et samarbejde med kommunerne om at oprette autocamperpladser udenfor campingpladserne. Samtidig konkluderes det af OCFF, at der skal en dialog i gang med henblik på oprettelse af autocamperpladser, hvis potentialet i segmentet skal udnyttes.

AutoCamperRådet finder udmeldingen positiv

Disse betragtninger finder AutoCamperRådet interessante. AutoCamperRådet tilbyder allerede såvel kommuner som campingpladser råd, vejledning og bistand med henblik på at etablere pladser for autocampere, det være sig i form af en eksisterende campingplads eller en selvstændig autocamperplads eventuelt drevet af en campingplads eller andre private aktører.

Grundlæggende er der en markant forskel på en autocamperturist og en campist. Der er tale om helt forskellige måder at dyrke sin fritidsinteresse eller livsstil på. Autocamperkonceptet bygger på begreber som uafhængighed og frihed, hvor specielt bevægelsesmønstret er langt mere dynamisk end campistens, som oftest er mere stationær. Ifølge Videncenter for Kystturisme udgør autocampere 5 % af det totale antal overnatninger på campingpladser.

Definition af succes kriterier for en autocamperplads

AutoCamperRådet vil gerne definere de ønsker, som en autocamperturist sætter pris på, og som gør at denne turistgruppe finder en autocamperplads eller campingplads attraktiv:

  • et godt, plant og fast køreunderlag
  • mulighed for individuel ind- og udkørsel uanset tidspunkt
  • ingen krav om campingpas eller lignende
  • prisniveauet afspejler markedet for autocamperpladser
  • tømmemulighed for såvel spildevand som toilet
  • vandpåfyldning
  • evt. strøm og Wifi
  • affaldshåndtering

Autocamperturister værdsætter endvidere en basispris for parkering, og ekstraydelser som vand og strøm eventuelt imod ekstrabetaling.

Den typiske autocamperturist ønsker sig en bynær plads, gerne hvor der er en god infrastruktur til forretningslivet, restauranter og seværdigheder – hyppigst for en periode på 24 – 72 timer. Naturskønne pladser med “full service” eller mindre er også attraktive for autocampersegmentet. Der er tale om et købestærkt segment, der oftest rejser to sammen, og har nået den tredje alder (+55 år og opefter), og typisk tidligere har været bådejer eller traditionel campist.

Dialog er vejen frem

AutoCamperRådet lægger op til en dialog, hvor forskellighed accepteres, og der søges løsninger, der tilgodeser alle parter. Med dialog og samarbejde kan der på sigt skabes en WIN/WIN situation til glæde og gavn for alle parter.

AutoCamperRådet
Bestyrelsen

Flere artikler

”Landevejenes lystsejlere” får snart pladser i Vejle

Autocampere i en turistvenlig by i 2017 stod højt på Christa Laursens liste over tiltag hvis vi skulle være med i den udvikling der...

Ny autocamperplads indviet i Tønder

Lørdag den 21. maj blev en ny autocamperplads til 40 autocampere indviet i Tønder. Målet er at tiltrække flere turister til området. De mange...

Flere artikler

Ny autocamperplads på hyggelige Asaa Havn

Ny Autocamperplads på Asaa Havn - AutoCamperRådet er rigtig glad for at kunne fortælle, at der i løbet af ganske kort tid åbner en...

Dansk ægtepar ved, hvad autocamperfolket vil have!

Det danske ægtepar Henriette og Peter Rask, der selv tidligere har kørt Europa tynd i deres autocamper, har netop lanceret et helt nyt koncept,...