Hjem Definition på en Transitplads

Definition på en Transitplads

Transit pladser

Transit pladser er kendetegnet ved den enkle løsning. I de fleste tilfælde er det fælles parkeringspladser med andre køretøjer uden særlig parkering og uden særligt udstyr for autocampere, der kan anvendes med samtykke fra grundejeren eller kommunen som et overnatningssted for en enkelt overnatning. Er der på pladsen parkeringsbåse, skal køretøjet kunne være inden for båsene. Er parkeringen på privat grund, skal vilkårene for parkering fremgå ved skiltning på pladsen,

Kapaciteten på en typisk transit plads kan varierer, afhængigt af størrelsen på pladsen. På trods af deres begrænsede komfort benyttes de, især som en mellemlanding på en længere rejse.

På pladser af denne type indkvarteres i de fleste tilfælde uden beregning. F.eks er det en uskreven regel at autocampere ved stop i forbindelse med spisesteder, modregnes et evt overnatningsgebyr ved køb af måltider. Andre har også muligheder for at tilbyde autocampere at parkere over natten på privat grund.

Ofte er der en del misforståelser omkring parkering og overnatning i Autocampere. Det er uvidenhed eller misforståelse af loven, når det påstås at autocamper turister ikke må overnatte i eller parkere på offentlige P pladser.

Overnatning i køretøjer på P-pladser

VEJLOVENS § 102, stk.1. nr.1. beskriver tydeligt hvad man må med en lovlig Indregistreret stor personvogn, indrettet til beboelse.

Det er i §18. i lov om offentlige veje fastsat at der ved motorveje og hovedlandeveje SKAL etableres sideanlæg / rastepladser af trafiksikkerhedsmæssige årsager således at trafikanterne kan søge ind på disse, når trætheden melder sig og et hvil er nødvendigt for fortsat sikker kørsel . I lighed med lastbilschauffører, SKAL de øvrige trafikanter have mulighed for at gøre ophold på disse pladser.

Ligeledes har privatvejslovgivningen § 49,stk.1.nr.1. enslydende bestemmelser som vejlovens §102.

De omtalte bestemmelser forbyder ikke, at vej arealerne benyttes til parkering, af registrerede køretøjer, selvom parkeringen har nogen varighed, og forbyder heller ikke, at et parkeret køretøj benyttes til en længere hvilepause, herunder overnatning.

Skiltet med teksten CAMPING FORBUDT opsættes for at understrege, at rastepladsen ikke kan benyttes til campingophold, men alene til ophold i overensstemmelse med rastepladsens formål. Skiltet CAMPING FORBUDT retter sig mod aktiviteten og ikke, hvilket transportmiddel der anvendes.

Altså der findes IKKE i færdselsloven eller vejlovgivningen generelle regler om forbud mod overnatning i et parkeret, registreret køretøj.

I henhold til Færdselslovens § 92 kan politiet med kommunens samtykke indføre parkeringsrestriktioner, afmærkninger det pågældende sted, som fastsættes i medfør af lovens § 95. stk.1.