Hjem Handlingsplan

Handlingsplan

ACR skal være det styrende organ for håndhævelse af lovlige interesser for
autocampere og deres overnatningsmuligheder.

ACR består af autocamperklubber og individuelle medlemmer, der arbejder sammen for at sikre, at rejser med autocamper forbliver en overkommelig ferie- og livsform, samt fremme deres interesser.

ACR består af 2 medlemmer fra hver autocamperforening, og 1-2 udefra med indsigt i autocamperlovgivning og autocamperpladsparkering.

Autocamperforeninger, der har stemmefuldmagt, uden først at afvente
medlemmernes beslutning, kan optages i ACR.

Enkeltmedlemmer, der har stor indsigt og interesse for emner vedrørende autocamper spørgsmål.

Opgaver fordeles så alle bidrager.

ACR udarbejder præsentationsmateriale for AC-foreningsmedlemmer, som opsøger AC- muligheder lokalt i landet.

Til at opretholde ACR-udgifter skal støtte leveres af understøttende virksomheder fra branchen, turisme- og andre institutioner.
Det være sig via
• Sponsorater
• Foreningstilskud fra kommuner.
• Udlodningsmidler (Tipsmidler) mv.
• Fonde

ACR skal kunne få autocamperturismen til at flytte/bevæge sig:
Med diverse forskellige foranstaltninger og tiltag vil ACR styrke bevidstheden hos branchen, kommunerne og politikkerne. ACR skal være en “MOTOR” for oprettelse og bevarelse af autocamperparkeringspladser, autocamperpladser og bondegårdscamping med relevante krav.

ACR arbejder resultatsøgende og vil vise synlige resultater, hvilket er hovedformålet med ACR’s arbejde.

ACR er kompetent !
Ensartet “lobbyarbejde” hos politikere, kommuner, erhvervsliv og andre relevante samarbejdspartnere. Kompetencen fra ACR skal også dokumenteres
ved gennemarbejdet materiale og veldokumenteret henvendelse til relevante
samtalepartnere. ACR er mest troværdig ved at arbejde transparent i det omfang det ikke påvirker arbejdet. ACR kan trække på relevante kompetencer udefra, i det omfang at det bidrager positivt i opgaveløsning.

Kompetente samarbejdspartnere:
• Kommuner
• Folketing
• VisitDenmark
• Campingbranchen
• Udvalg oprettet af Erhvervs & Vækstministeriet
• Autocamperforhandlere
• EU-lobby
• Autocamperplads-investorer
• SKAT
• Færdselsstyrelsen

ACR-retning:

Oplysningskampagner/konsultationer kommuner:
ACR vil rådgive de danske kommuner og private i deres håndtering af autocamper- parkering oginformere om ACR’s arbejde. Endvidere vil ACR støtte og fremme regionale projekter og udvikling af projekter, samt hjælpe med at sikre de statistiske oplysninger om antallet af overnattende autocamperturister på danske pladser. Sidstnævnte bør indgå i den officielle statistik om turisme.

Autocamper afgifter og lovgivning
ACR vil forsøge at få nedsættelse af afgifter, samt søge ændring i lovgivningen for autocampere, f.eks. definition på autocampere, sengepladser m.m.

ACR arbejdsområder:

Autocampere:
• Kørekort B autocampere totalvægt 4250 kg.
• Lovgivning omkring autocampere generelt.
• Gaseftersyn

Autocamperpladser:
• Definition på autocamperpladstyper.
• Fortolkning af lovgivningen for autocamperparkering. Forskel på parkeringsplads og stellplads – definition
• Indflydelse på fremtidig Campingreglement, vedr. autocampere
Andet:
• Yde vejledning i forbindelse med autocamperpladsinitiativer.
• Yde vejledning i forbindelse med autocamperlovgivning.

Foranstaltninger til at øge serviceniveau og sikkerhed.
• Tømning af spildevand og toilet samt påfyldning af vand på pladsen.
• Et plant og kørefast underlag
• Automatiseret betalingssystem
• Bortskaffelse af affald
• Brandslukker/Hjertestarter
• Belysning
• Indsamling af besøgsdata
• Turistinformation
• El

Definition på Autocamperparkeringsplads:
Formålet er tilgængelige områder til parkering/overnatning i kortere tid – op til 72
timer. På autocamperpladsen eller i dens nærhed, inden for en rimelig afstand, er
der adgang til afløb af spildevand og tømning/fyldning af vand. Tilgængelighed
døgnet rundt. Pladsen skal til hver enhed være tilstrækkelig til at eventuelle
anbefalinger om afstand mellem enheder ved overnatning tilgodeses. Der anbefales
parkeringsarealer på 5,5-6 meter i bredden og 10-12 meter i længden med plant og kørefast

underlag.

Pladsen skiltes som særlig parkering for autocampere med P-skilt E 33 med undertavler UE
33,9 “Autocamper” på offentlige parkeringsanlæg, og samme skilte på sort baggrund
på private parkerings områder. Der anbefales en maksimal ophold på 72 timer på
pladser til særlig parkering. Der anvises ved skiltning til nærmeste alternative
pladser, inkl. campingpladser.

Lovgivning:
Færdselsloven § 92 stk.1.
Campingreglementet.Autocampere:
• Tempo 100 for autocampere over 3500 kg på motorveje.
• Kørekort B autocampere totalvægt 4250 kg.
• Autocamper afgifter.
• Lovgivning omkring autocampere generelt.
• Gaseftersyn
• Betaling på broer og færger som Norge modellen (som personbiler)
• Syn på autocampere over 3500 kg, som på autocampere under 3500 kg. Begge er
M1 køretøjer.

Autocamperpladser:
• Definition på autocamperpladstyper.
• Fortolkning af lovgivningen for autocamperparkering.
• Handlingsplan overfor samtalepartnere
• Visioner for fremtidige forhåbninger
• Back up til angreb på autocamperovernatnings tiltag
• Forskel på parkeringsplads og stellplads – definition
• Indsamling af autocamper besøgsdata for statistik
• Anbefalet pladsbehov pr. autocamper min. 5,5-6 x 10 meter
• Indflydelse på fremtidig Campingreglement, vedr. autocampere
Andet:
• Hjælp til trængte i forbindelse med autocamperpladsinitiativer
• Hjælp til trængte i forbindelse med autocamperlovgivning

Målsætning: Basis standarder:
• Pladsen skal placeres med en attraktiv og god beliggenhed. Let tilgængelig, tæt ved aktiviteter, restauranter, shopping og centrum
• Pladsen skal have en plan overflade med tilstrækkelig bæreevne for køretøjerne.
• Pladsen skal være godt skiltet og med gode henvisninger
• Oplysninger om eventuelle priser og med henvisning til næste placering inden for
rimelig afstand, hvor man kan finde service til tømning af spildevand, toilet,
vandpåfyldning og andre tjenester.
• Information på dansk, engelsk og tysk.

Foranstaltninger til at øge serviceniveau og sikkerhed.
• Tømning af spildevand og toilet samt påfyldning af vand på pladsen.
• Automatiseret betalingssystem
• Bortskaffelse af affald
• Brandslukker/Hjertestarter
• Belysning
• Indsamling af besøgsdata
• Turistinformation
• Strøm
• Sikkerheds afstand gennem parcelstørrelse.

Det er ønskeligt med informationstavle med følgende oplysninger:
• Ansvarlig for autocamperpladsen med f.eks. telefonnummer
• Hvis service som f.eks. spildevand udføres på en anden placering, oplysninger
om placering
• Prisinformation
• Ordensregler
• Information om nødsituationer
• Områdekort/Bykort
• Køreplaner for kollektivtrafik
• Restauranter og butikker i nærheden
• Andre informationer, som er interessante for besøgende
• Cykel – vand- og vandremuligheder
• Seværdigheder
• Generel turistinformation

Definition på Autocamperparkeringsplads:
Formålet er tilgængelige områder til parkering/overnatning i kortere tid – op til 72
timer. På autocamperpladsen eller i dens nærhed, inden for en rimelig afstand, er
der adgang til afløb af spildevand og tømning/fyldning af vand. Tilgængelighed
døgnet rundt. Pladsen til hver enhed skal være tilstrækkelig til at eventuelle
anbefalinger om afstand mellem enheder ved overnatning tilgodeses. Der anbefales
parkeringsarealer på 5,5-6 meter i bredden og 10-12 meter i længden. Pladsen
skiltes som særlig parkering for autocampere med P-skilt E 33 med undertavler UE
33,9 “Autocamper” på offentlige parkeringsanlæg, og samme skilte på sort baggrund
på private parkerings områder. Der anbefales en maksimal ophold på 72 timer på
pladser til særlig parkering. Der anvises ved skiltning til nærmeste alternative
pladser, inkl. campingpladser.

Campingpladsernes problemer med autocampere uden for campingpladser, ifølge campingpladserne selv.
• Konkurrenceforvridning ved gratis pladser eller få kroner !
• Afstand mellem køretøjer
• Overnatning som følge af træthed, ønskes at ske i førersædet – iflg. Campingrådet
• Anlæggelse af AC-pladser på havne, hvor areal er stillet gratis til rådighed for
havnen. Anses for konkurrenceforvridende.

Lovgivning:
• Færdselsloven § 99 stk. 2 foreskriver, at der ikke må opsættes uautoriserede skilte
på eller i forbindelse med officielle afmærkninger. Det sker dog ofte i form af uautoriseret skiltning, der viser ”camping forbudt”, ”overnatning forbudt” eller ”autocampere forbudt”. Er området privat skal der skiltes med skilte på sort baggrund og hvid skrift.
• Campingpladser holder kun åbent en begrænset del af året og er derfor ikke
foreneligt med autocamper adfærd.

Vision og Målsætning

Vision

AutoCamperRådets vision er at gøre Danmark mere autocampervenlig.

Målsætning

  • Fokusering på at skabe flere enkle, komfortable og centrumsnære pladser i Danmark
  • Etablere en dialog med kommuner og andre lokale aktører om fordele ved autocamperparkering
  • Etablere kontakt til firmaer, der kan levere autocamperpladsudstyr.
  • Anvende ACR kompetencer med henblik på at opnå indflydelse på det politiske niveau, når dette relaterer sig til turisme generelt og specifikt på autocampervilkår.
  • Etablere kontakt til turistorganisationer herunder bl.a. VisitDanmark for at påvirke beslutninger således, at de tilgodeser autocamperturismen.
  • Have fokus på relevante konferencer, høringer og seminar der vedrører autocamperturisme.

Fokusområder

  • Medvirke til at lovgivningen for kørekort B bliver gældende for autocampere op til en totalvægt på 4250 kg..
  • Medvirken til ændring af lovgivning, regulativer m.m. til gavn for autocamperturismen
  • Koordinere og støtte op om lokale autocamperinitiativer med at etablere autocamperpladser og autocamperparkeringspladser.

ACR – Sammen er vi stærke !