Definition Autocamper Parkering

Siden 90’erne er en ny type pladser af enklere parkeringspladser og autocamperpladser primært for autocampere blevet mere og mere almindelige. Dette er en reaktion på en stærkt voksende behov for Europas hurtigt voksende målgruppe.

AutoCamperRådet har med udgangspunkt i trenden i Europa lavet en definition på autocamperparkeringspladser, der kan benyttes som udgangspunkt for hvad vi ser som minimumskrav for at basisservicere autocamper turismen. Disse er markerede pladser til nogle dages ophold, typisk 2-3 dage. Pladserne er skiltet, så der er forbeholdt autocampere på mere og mindre end 3500 kg.

AutoCamperRådets definition

Et til formålet lettilgængeligt område til parkering og overnatning med autocampere i kortere tid set i forhold til autocamperpladser for autocamper ifølge campingreglementet, men som langtidsparkering ifølge færdselsloven.

På pladsen eller i dens umiddelbare nærhed er der adgang til bortledning af spildevand og toilet, samt forsyning af frisk vand. Tilgængelig for til- og frakørsel døgnet rundt. Afgrænsninger til køretøjerne skal være så store at autocamperne kan holde sig inden for anlagte båse. AutoCamperRådet anbefaler at en større andel af pladserne, har en størrelse på 5-6×10 meter, da man derved tilfredsstiller mere end 95 % af størrelser på autocampere. Derved tilføjes også komfort på den enkelte plads.

Basis service standarder:

  • Pladsen skal placeres med en attraktiv og god beliggenhed
  • Pladsen skal have en plan overflade med tilstrækkelig bæreevne for køretøjerne, helst op til 7,5 tons og en parkering enheds størrelse på omkring 10×6 meter, smallere hvis der mellem parcellerne er anden belægning eller græs.
  • Vi anbefaler at tømning af spildevand og toilet og påfyldning af vand, er et grundliggende krav. Vand mod betaling, men tømning uden. Alternativt i rimelig afstand fra pladsen, maksimalt 3 km, f.eks med en aftale partner, der yder denne service mod gebyr. Ligeledes er affaldshåndtering et krav.
  • Pladsen skal være godt skiltet og med god henvisning
  • Belysning – For de der ankommer senere på dagen, er det et spørgsmål om bekvemmelighed og sikkerhed. Alle servicefaciliteter på pladsen bør være tilstrækkeligt belyst.
  • Information om priser og med henvisning til næste plads inden for rimelig afstand. Information på dansk, engelsk og tysk. Telefonnummer til den ansvarlige der drive pladsen. Turistinformation og bykort.
  • Regelmæssig tilsyn af pladsen, så den står pæn og præsentabel, og som sikre at pladsens ydelser fungerer.
  • Benyttelse af borde, stole og markise indenfor båsen eller tilstødende grønne arealer uden for parkeringsfladen.

Facebook

FB-Foelg300x194

Autocamper Parkering

Sådan fungerer Autocamper Parkering

AutoCamperRådet anbefaler, at en autocamperparkeringsplads indrettes, så den opfylder den danske lovgivning og at pladsen sigter mod bæredygtighed, samt holder niveauet for at være attraktiv for de besøgende gæster. Endvidere bør pladsen placeres attraktivt, centrumnært og tilbyde, et i forhold til overnatningsprisen, højt serviceniveau. Ovenstående er vigtige for de fleste autocamperturister og vil være med til at gøre Danmark og din kommune til et attraktivt rejsemål for autocamperturister.

Belægning og pladsstørrelser:
Parkeringsbåsene skal være plane og med god vandafledning / nedsivning. Overfladen skal kunne bære autocampere med en totalvægt på minimum 5 tons. Det dækker 80% af nutidens autocampere. Bedre er det at kunne håndtere autocampere med en totalvægt på op til 7,5 tons, der dækker 97% af den europæiske autocamper park. Selv længden af parkeringsbåsene har betydning, og en længde på 9-10 meter kan rumme de fleste autocampere

Ferskvand- & Spildevandshåndtering:
Til håndtering af ferskvand og spildevand, kan der bekvemt installeres centrale “servicestationer”. Disse er lette at installere og tillader både forsyning af frisk vand samt bortskaffelse af spildevand og toilet affald. For at vintersikre disse service enheder, kan de udstyres med termostatstyret frostsikring.

Bortskaffelse:
Mulighed for at komme af med husholdningsaffald – gerne med affaldssortering.

Strømforsyning:
Autocamper Parkering med strømforsyning, skal have et tilstrækkeligt antal strømudtag og skal være CE mærket. Da forbruget varierer meget mellem de forskellige autocamper brugere, tilrådes det at benytte sikringer på 10 Ampere. Med forlængerkabler skal strøm forsyningstandere placeres så de med deres udtag kan forsyne autocampere optil 25 meter fra strøm forsynings standeren.

Belysning:
Autocamperturister ankommer ofte sent på dagen, hvorfor et godt orienteringslys (ikke blændende) på pladsen værdsættes, dette også af sikkerhedsmæssige grunde.

Anbefalet parkeringsafstand:
Ved parkering med autocamper med henblik på overnatning, kræves der i lovgivningen ingen afstand mellem køretøjerne, men en afstand på 3 meter anbefales, også af komfort hensyn. Dette kan gøres ved at holde en bredde på P-felterne på 5,5-6 meter.

Adgang, info og betaling eventuelt med bom:
Automatiserede betalingssystemer og informationstavle med prisoplysninger, ordensregler, information til nødsituationer, område kort /bykort, cykel, vand og vandrestier, samt generel turistinformation på flere sprog – dansk, tysk, engelsk.