Gert Melchiorsen deltog som repræsentant for ACR

ACR blev, sammen med DFAC og DACF, inviteret til at deltage i et “mini-træf” i Varde i weekenden 17. – 18. september 2021

Udviklingsrådet Varde By har planer om at etablere en plads for autocampere på ophalerpladsen i sejlklubben i Varde.

Fra ACR mødte bestyrelsesmedlem Gert Melchiorsen. Fra DACF mødte Anne og Leif Norup. Fra DFAC mødte Frieda og Kurt Jaenicke , samt Niels Jørn Christiansen.
Udviklingsrådet blev repræsenteret ved Jens Nielsen og Flemming Bynge.

Deltagerne blev vist rundt på den tiltænkte plads, og senere en rundtur til de mange seværdigheder i tæt relation til P-pladsen.

Efter nogle gode oplevelser, udtrykte alle stor begejstring for ideen, og der er fuld opbakning fra alle parter. Dermed ser vi hen til bedre parkeringsforhold i Varde. Tiden må vise om det bliver en helårsplads, eller bådene skal have pladsen i vinterhalvåret.

Jyske Vestkysten var forbi lørdag, og lavede denne rapport fra turen