autocamperundersøgelse

Formålet med undersøgelsen er at få skabt et dokumenteret overblik over autocamperturisters adfærd, prioriteringer og ikke mindst den demografiske sammensætning. Rapporten vil stå som et meget brugbart værktøj for en lang række interessenter/aktører, der har interesse i segmentet.

Der er arbejdet intenst med mange forskellige relevante organisationer/råd og foreninger som sparringspartnere

Spørgeskemaundersøgelsen har været web-baseret, og svarene er indsamlet fra medio november til medio december 2019. Undersøgelsen blev promoveret på diverse hjemmesider og ikke mindst på de sociale medier. Rapportens konklusioner er bygget på 877 besvarelser, som alle er kvalitetssikret, og den endelige rapport er udarbejdet af Epinion.

Fordelingen af respondenter

Ikke overraskende er de fleste respondenter i alderen +50. Geografisk er hovedstadsområdet/Sjælland desværre underrepræsenteret. Derudover er respondenterne primært fra Midtjylland og Syddanmark, og med en mindre repræsentation fra Nordjylland.

De primære områder analyseområder påviser centrale konklusioner

  • Autocamperbrugerne har mange rejsedage hen over året
  • Autocamperbrugerne anvender typisk en kombination af flere pladstyper på deres ture.
  • Autocamperbrugerne har et gennemsnitlig forbrug på 325,00 kr.
  • Danmark er en attraktiv autocamperdestination.
  • Der er stor variation i Autocamperbrugeres vurdering af pladstyper i Danmark.

Det er noget overraskende, at gennemsnitlige forbrug “kun” er på 325,00 kr. For at forstå dette relativt lave forbrug, skal man læse brødteksten, der viser, hvordan der er spurgt og til hvilke pladstyper.

“Personer, der overnatter på autocamperpladser, har gennemsnitlig det højeste døgnforbrug, mens personer, der overnatter på parkeringspladser, har det lavest gennemsnitlige døgnforbrug. Dette er gældende for den pladstype, hvor man havde flest overnatninger på. De højtforbrugende autocamperbrugere (445 kr. pr. døgn) kommer primært fra Hovedstadsområdet og Nordjylland. De lavtforbrugende autocamperbrugere (280 kr. pr. døgn) kommer hovedsageligt fra Syddanmark”.

AutoCamperRådet ser med stor optimisme på fremtiden, og vil i det kommende samarbejde med forskellige aktører gøre brug af den udarbejdede rapport, som indeholder gode evidensbaseret fakta.

Link til undersøgelsen: Analyse af danske autocamperbrugere