Der er i løbet af vinteren blevet skrevet en kontrakt mellem Høje Taastrup Turistforening og Hedeland I/S, hvilket har afstedkommet etablering af en ny autocamper-stellplads i Naturpark Hedeland. Nærmere betegnet Langesøparkeringen, Vindingevej 201, 4000 Roskilde.

Der er opsat informationsskilt (dansk, tysk og engelsk) og snarest opsættes yderligere henvisningsskilte til pladsen. Der må parkeres i max. 2 døgn (48 timer) og det koster 150,00 kr. pr. påbegyndt døgn. Der kan betales med MobilPay på 2075 7502 eller på konto 2275-692 965 018. For gyldig parkering skal autocamperens registreringsnummer oplyses ved betalingen.

Pladsen påregnes at fungere fra midten af maj og en mere officiel indvielse forventes i første halvdel af juni. Der er toilet ved pladsen og der er mulighed for at fylde vand på tanken. Der er affaldsspande, mens der henvises til Karlslunde rasteplads ved motorvejen for tømning af spildevandstanke.

Bag Hedeland Naturpark står I/S Hedeland – et offentligt interessentskab ejet af 3 kommuner: Greve, Roskilde og Høje Taastrup. Interessentskabet blev stiftet i 1978 og har til opgave gennem opkøb af ejendomme at planlægge, anlægge og drive det hen ved 1500 ha store område.

Lidt baggrund om Hedeland

I slutningen af 1800-tallet steg industrialiseringen og landbrugsproduktionen blev centraliseret gennem andelsbevægelsen. Den nye tid krævede nye veje, havne, jernbaner og mange bygninger, hvorfor der skulle bruges mange råstoffer i form af grus og ler. I løbet af 1890’erne blev der derfor etableret 2 råstofgrave i det senere Hedeland samt et teglværk i den nærliggende stationsby Hedehusene. Og så blev der gravet, og der bliver stadigvæk gravet i området. Udvindingen af råstoffer vil nok vare i omkring 20 år endnu.

I løbet af 1960’erne skete der en større udflytning fra København til områderne syd og vest for hovedstaden. De gamle landsbyer fik nye indbyggere i nye parcelhuskvarterer, og befolkningssammensætningen ændredes. Samtidig opstod der politisk forståelse for, at der burde gøres noget ved de mange grusgrave, som var ved at udvikle sig til lossepladser. Der blev hurtigt politisk enighed om, at man ville forsøge at udnytte de tomme grusgrave til offentlige rekreative formål.

Det blev startskuddet til Hedeland I/S og interessenterne fastlagde starttidspunktet til 1.april 1978. Høje Tåstrup Kommune tilbød at huse Hedelands Sekretariat i Teknisk Forvaltning på Rådhuset i Høje Tåstrup og her boede Hedeland til man fik sit eget sekretariat på Maglehøjgårdsvej 6A midt i Hedeland, lige øst for stellpladsen.

Hedeland giver gode muligheder for fysisk udfoldelse

Her er der rige muligheder for at aktivt fritidsliv, som bl.a. ridning. For dem der ikke rider, er der anlagt mere end 60 km grusveje, hvor der generelt er en god fremkommelighed for både cykler og barnevogne. Det store vej- og stisystem er desuden suppleret af flere trampestier, som er opstået ved brugernes færden i terrænet.

Fakta om pladsen ved Hedeland

Klik på billedet herunder for at læse eller printe faktaarket om pladsen ved Hedeland:Søger du alternative parkerings- og overnatningsmuligheder i Høje Taastrup, kan henvises til Høje-Taastrup Turistforening, som omtaler mulighederne.