AutoCamperRådet deltager kontinuerligt i såvel den politiske debat samt disciplinen i at afgive høringssvar til de forskellige lovforslag i folketinget. Det at afgive et høringssvar er altid en balancegang, dels hensynet til emnet, og hensynet til den gruppe som ACR er talerør for, og dels i det overordnede politiske hensyn der er essensen i lovforslaget.

AutocamperRådets høringssvar i forbindelse med behandling af et forslag til ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, ligningsloven og forskellige andre love – der er tale om et komplekst antal dokumenter som er grundlaget for høringssvaret.

Grundideen i lovforslagene er en del af den grønne omstilling af samfundet, og denne omstilling vil helt naturligt påvirke autocampersegmentet.

Hvis omstillingen skal være en succes, så skal der naturligvis også være alternativer til dette. Her er autocamper producenterne udfordret, men at der sker noget kan man registrere ved de omtaler der sommetider dukker op på de sociale medier omkring eldrevne autocampere. Men omstillingen skal ske på en fair og fornuftig måde, og det er netop dette som AutoCamperRådet beskriver i sit høringssvar.

AutoCamperRådet påpeger blandt andet en uændret vedtagelse af lovforslaget vil medføre en ekstra beskatning af autocampere, da de ikke har mulighed for at ”køre grønt”, hvilket netop er den egentlige hensigt med lovforslaget. Autocampere kan udelukkende anskaffes med diesel som drivmiddel.

AutoCamperRådet påpeger endvidere at afgiften bør nedsættes til 35%, således at der er rimelighed – og afgiften afspejler niveauet for personbiler. Dette baseret på en vurdering af bildelen i en autocamper udgør mellem kr. 100.000,00 til kr. 200.000,00 kroner. Det kan ikke udelukkes, at det vil reducere antallet af dansk ejede autocampere på henholdsvis svenske og tyske nummerplader, idet flere antageligt ønsker at undgå den højere danske registreringsafgift.

AutoCamperRådet vil fortsat monitere udviklingen i sagen, og vende tilbage når der foreligger noget nyt i sagen. 

Link: ACR høringssvar

Tekst: Jan Mattsson
Foto: Christiansborg