Hjem Artikel arkiv Lovforslag om Kategori B-kørekort op til 4.250 kg til elbil !

Lovforslag om Kategori B-kørekort op til 4.250 kg til elbil !

4755

For nylig havde autocamper-info.dk en artikel om Norge, som vil gå andre veje for at gøre det muligt at føre en autocamper, med en totalvægt på 4.250 kg, nemlig ved at flytte vægten fra det tilladte påhængskøretøj for B kørekort på 750 kg over på et køretøj, og derved opnå 4250 kg, mod ikke at yderligere brug af påhængskøretøj på 750 kg.

Dette tema har været et emne de sidst 10 år, blandt andet med tyske Goldsmitt som front kæmpere. En regelændring i Tyskland har siden begyndelsen af 2015 gjort det muligt for personer med et kategori B-kørekort, at føre en eldrevet varebil på op til 4.250 kg. Dette skal evalueres i 2019.

Nu er der stillet forslag om dette i Danmark. Citat vedr. Beslutningsforslag nr. B 30 ”Regeringen pålægges senest den 1. februar 2017 at iværksætte de nødvendige ændringer af kørekortsbekendtgørelsen, så det bliver muligt for indehavere af kørekort, kategori B, at føre et køretøj på op til 4.250 kg, når køretøjet er eldrevet.

Med forslaget pålægges regeringen at iværksætte de nødvendige ændringer af kørekortsbekendtgørelsen, så det bliver muligt for indehavere af et kategori B-kørekort at føre et køretøj på op til 4.250 kg, når køretøjet er eldrevet. Forslaget skal sikre, at elvarebiler i højere grad kan konkurrere med konventionelle varebiler og dermed medvirke til en større udbredelse af elbiler i varetransportsektoren.”

Autocampere lider af samme problem der gør at last evnen til 3500 kg et tæt på en svær opgave at overholde, og den vil være helt ude umulig, når producenterne skal til at tænke Hybrid til autocampere med tunge elmotorer og tunge batterier.

Siden 2011 har bla. Hymer og AL-KO udviklet Hybrid drevne autocampere, så der vil i fremtiden være en endnu større udfordring i at overholde vægten på 3500 kg. Hybrid-Prototypen, blev lanceret på Caravan Salon i Düsseldorf allerede i 2011 på en Hymermobil B 578, med AL-KO chassis drevet med EPC (EPC = Electric Power Chassis). Der var tale om såkaldt Parallel-Hybrid, med en konventionel Dieselmotor på forakslen og en luftkølet Elektromotor på bagakslen.

Igen bliver autocamper forbigået. I dette tilfælde høre en permanent lovgivning i sidste ende ind under en ændring i det 3. kørekortsdirektiv. Det kunne såmænd også være autocampere der var prøveklud i en periode.

Parkering på p-pladser, hvad med det ? Ja muligheden med et P-skilt og en undertavle med symbol US7 – autocamper, giver muligheden for parkering af autocampere på både under og over 3500 kg, som Vejdirektoratet for nylig har bekræftet fortolkningen af.

Link til forslag i Folketinget. Der var førstebehandling den 19. januar, 2017. ALKO Hybrid