autocamperpladser, kommuner, lydhøre

AutoCamperRådet (ACR) besluttede tidligt i 2018 at gøre en endnu større indsats på det politiske plan. Vi valgte blandt andet at indlede en dialog med de danske kommuner.

ACR fremsendte på den baggrund en mail til alle landets borgmestre, turistansvarlige og kommunaldirektører. Der var en særdeles positiv respons på dette. Mailen fra ACR blev flittigt delt internt i kommunerne, og flere møder blev aftalt.

Kommunerne er lydhøre

ACR har gennem de møder, vi har afholdt, konstateret, at der er en stor velvillighed til at forstå de forskelle, der er mellem traditionelle campister og autocamperturister, herunder også forståelsen for det dynamiske rejsemønster og friheden til at til- og fravælge faciliteter fra autocamperturistens side.

Kommunerne er især lydhøre, når de økonomiske fordele ved, at mange autocamperturister besøger den enkelte kommune bliver forklaret. ACR har derfor overfor kommunerne informeret om, at salget af autocampere fortsat stiger, og at der i 2018 blev sat rekorder i salget af autocampere i Danmark og i landene omkring os. Får den enkelte kommune tiltrukket autocamperturisterne, skaber dette omsætning for lokale butikker, restauranter, attraktioner osv.

ACR har på møderne med kommunerne brugt meget energi på at informere om, hvordan en autocamperplads kan indrettes, afhængig af om den skal være en almindelig basisplads eller en plads med flere eller mange faciliteter. Samtidig har ACR oplyst overfor kommunerne, at det kun er cirka 5 % af autocamperturisterne, der vælger at benytte campingpladserne, hvorfor nye autocamperpladser ikke er konkurrenter til  campingpladserne.

Få midler kan skabe muligheder

En af de nordjyske kommuner udtrykte overfor ACR bekymring for “alle de hvide kasser”, der står henslængt i byens gader og stræder. ACRs opfattelse er, at denne udvikling kan ændres, hvis der etableres pladser til autocamperturister, og at dette bliver kommunikeret ud til autocamperturisterne. Teknisk forvaltning i pågældende kommune indså derefter, at p-pladser i forbindelse med sportshaller, svømmehaller og andre større p-pladser med ganske få midler kunne ændres til pladser, der kan benyttes af autocampere.

Campingpladser opprioriterer autocamperturister

ACR har også noteret sig, at 2018 blev året, hvor flere campingpladser valgte at opprioritere autocamperturister. Søndervig Camping viste allerede vejen for et par år siden. Efterfølgende er også Bandholm Camping på Lolland blevet ændret til en autocamperplads, og i løbet at foråret vil Vadehavs Camping ved Højer åbne op for 61 nye, topmoderne autocamperpladser.

Fortsat fokus på “vægtkampen”

ACR vil i 2019 fortsætte det strategiske arbejde på det politiske plan, og vil fortsætte med at indsende høringssvar til Folketinget, når vi finder dette relevant. ACR vil i 2019 forsat forsøge at påvirke såvel landspolitikkere som lokalpolitikkere. ACR vil ligeledes fortsætte “vægtkampen”, således at vægtgrænsen for et B-kørekort forhåbentligt på sigt kan bliver ændret til 4.250 kg.

Dette er blot nogle af de emner som ACR prioriterer. Derudover vil vi naturligvis løbende gøre alt, hvad vi kan, for at skabe de bedst mulige forhold for autocamperbrugere.