Hjem Autocamper lov nyt Positivt svar fra Transport-, bygnings-, og boligminister, Ole Birk Olesen

Positivt svar fra Transport-, bygnings-, og boligminister, Ole Birk Olesen

11005

AutoCamperRådet indsendte 30. juli 2017 et forslag til ændring af de gældende vægtgrænser for autocampere til Transport-, bygnings-, og boligministeriet. Formålet med forslaget var at gøre opmærksom på, og helst også få ændret, de nuværende vægtgrænser for autocampere, således at EU’s kørekortdirektiv kunne gøre det muligt, at køre en autocamper/campingbil op til 4.250 kg med et almindeligt B-kørekort.

Forslag til ændring af vægtgrænsen for autocampere
Det indsendte forslag til en teknisk tilføjelse til det 3. kørekortdirektiv går ud på, at gøre det muligt at køre en autocamper med en tilladt vægt på 4.250kg, når det teknisk er muligt ved brug af tilpassede chassiser, og når der køres uden en trailer på 750 kg uden påløbsbremse. Dette skal forstås således, at man ifølge forslaget fremover skal kunne vælge mellem at køre med en autocamper med en tilladt totalvægt på 4.250 kg eller en autocamper med en tilladt totalvægt på 3.500 kg og en trailer på 750 kg uden påløbsbremse.

Forslaget til ændring (tilføjelse) af kørekortregler særdeles positivt modtaget
I dag har vi i AutoCamperRådet modtaget svar på vores henvendelse fra Transport-, bygnings-, og boligminister, Ole Birk Olesen. Ole Birk Olesen skriver i sit svar, at han har bedt Færdselsstyrelsen tage stilling til forslaget. Det har Færdselsstyrelsen nu gjort, og som det fremgår af svaret, så er Færdselsstyrelsen enig i, at det vil kræve en ændring af kørekortdirektivet, og at de ikke ser nogle færdselssikkerhedsmæssigt hensyn, der kan være til hinder for at foreslå den nødvendige ændring (eller tilføjelse) i EU.

Forslag videresendes til EU-kommisionen
Afslutningsvis bekræfter Ole Birk Olesen i sit svar, at han vil sørge for, at forslaget bliver forelagt EU-Kommissionen. De første store bump på vejen mod en ændring af kørekortreglerne til gavn for autocamperførere er dermed ryddet af vejen. Vi ser frem til det videre forløb, og føler os temmelig fortrøstningsfulde i forhold til at opnå en ændring i løbet af den kommende tid.

Link: brev fra Transport-, bygnings-, og boligminister, Ole Birk Olesen