høfte q, autocampere
Høfde Q tiltrækker mange danske som udenlandske autocamperturister

Fjaltring Strand og særligt Høfde Q tiltrækker mange mennesker året rundt – både lokale beboere fra området, men også autocamperturister, som ønsker at nyde havet, stranden og den skønne natur i området. Autocamperturister har dog ind imellem været til debat blandt de lokale beboere i området, og kommunen har i flere omgang forsøgt at skilte autocamperne væk fra området. Men nu lyder der nye helt toner, og AutoCamperRådet følger spændt debatten om den nye plan for området.

Ny tilgang til autocamperturister drøftet af Lemvig Kommunes Teknik og Miljøudvalg

Fjaltring Borgerforening har valgt en helt ny tilgang til autocamperturisternes ophold i området. I samarbejde med Schönherr Landskabsarkitekter har Fjaltring Borgerforening fået udarbejdet en vision til udvikling af området. Forslaget blev præsenteret for Lemvig Kommunes Teknik- og miljøudvalg den 30. oktober 2018 og efterfølgende drøftet i Teknik og Miljø 17. december 2018.

Unikke muligheder for at skabe et optimalt sted for alle

Fjaltring Borgerforening ønsker, at Kystdirektoratet, Naturstyrelsen, Lemvig Kommune og Borgerforeningen i fællesskab kan udnytte den unikke mulighed, der er for at skabe et sted, der fungerer meget mere optimalt end nu.

Bedre tilkørselsforhold til Høfde Q

Et af de elementer, som den nye plan for Høfde Q, bl.a. består af, er en ny dobbeltrettet tilkørselsvej. Det vil give bedre tilkørselsforhold for både autocampere og andre personbiler. Derudover giver det også bedre forhold for gående, idet en foreslået promenade langs med vandet i kombination med den nye tilkørselsvej sikrer, at fodgængere ikke længere behøver at gå ad tilkørselsvejen. Planen omfatter desuden flere gode opholds- og ankomstrum langs med promenaden og tilkørselsvejen.

Parkering forbeholdt autocampere

Skitseforslag Høfde Q – klik for at se hele skitseforslaget

I den omfattende plan for forbedring af forholdene ved Høfde Q indgår der også en særlig p-plads til autocampere. Pladsen skal ifølge planen placeres som et forsænket parkeringsareal, så autocamperne ikke bliver det første, man ser, når man ankommer til Høfde Q. Dette er en win-win-situation for autocamperturisterne, idet det samtidig skaber læ på parkeringspladsen.

Fællesborde og sauna

I forbindelse med det nye parkeringsareal til autocampere foreslår planen ligeledes at anlægge et udsigtspunkt med fællesborde og andre faciliteter for autocamperturisterne. Det planlægges ligeledes at ændre de eksisterende toilet- og sanitetsbygninger, så de også kommer til at indeholde en sauna samt omklædningsrum hertil.

AutoCamperRådet følger løbende med i udviklingen

AutoCamperRådet imødeser de kommende drøftelser af den spændende plan med stor spænding, og vi skriver naturligvis mere herom, når der er nyt i sagen omkring Høfde Q.