jørgen nielsen camping og fritid
AutoCamperRådets formand Jørgen Nielsen er blevet interviewet til DCU bladet Camping-fritid

Omgivelserne skal være attraktive, og de basale faciliteter skal være i orden. Sådan kan den perfekte overnatningsplads for autocampere helt kortfattet defineres.

Autocamper-turister er imidlertid lige så forskellige, som alle andre mennesker, og derfor kan den perfekte overnatningsplads – eller stellplads, som pladserne også kaldes – faktisk ikke sættes på formel. Det fastslår Jørgen Nielsen, formand for AutoCamperRådet, der arbejder for at fremme autocamperturismen og autocamperlovgivningen i Danmark.

”Autocamper-turister er individualister og vil ikke sættes i bås, selv om der oftest er nogle fællestræk. Vi er typisk mennesker over 60 år, og i modsætning til campister, så camperer vi ikke. Vi parkerer vores autocamper og holder i de fleste tilfælde ikke på den samme plads mere end højst to-tre dage i træk. Vi er en slags nomader,” siger Jørgen Nielsen.

I Danmark findes der over 500 pladser, hvor autocampere kan overnatte – fordelt på egentlige autocamperpladser, havne, landsteder, campingpladser, parkeringspladser, kroer og hoteller.

Glad for bynære pladser

”Min hustru og jeg er meget glade for de bynære pladser, hvor det er muligt at gå på opdagelse i byen om eftermiddagen og aftenen og så gå tilbage til autocamperpladsen. Men der er også kommet mange gode pladser ved de danske havne i de seneste år,” fortæller Jørgen Nielsen.

Omkring 100 danske havne har indtil videre gjort det muligt for autocampere at overnatte på særlige pladser ved havnene, og Jørgen Nielsen nævner havnene i Ringkøbing, Aabenraa, Kerteminde og Middelfart som eksempler på meget attraktive autocamperpladser.

”Det er miljøet i og omkring havnene, der trækker. Mange autocamperturister er jo tidligere sejlere,” siger han.

Foruden de over 500 pladser har autocamperturister i princippet også mulighed for at overnatte på rastepladser langs vejene, men det er der ifølge Jørgen Nielsen ikke mange, der benytter sig af – især på grund af faren for tyveri.

Brug for basale faciliteter

Ifølge formanden for AutoCamperRådet er det for de fleste autocamperturister omgivelserne ved pladserne, der tæller – hvad enten man så er til bymiljø, vand og strand eller vild natur. Men samtidig har autocamperturister også brug for basale faciliteter til at tømme bilen for toiletvand og gråvand (vand fra opvask mv.) og få friskt vand på bilen – i hvert fald med nogle dages mellemrum.

”I vores egen autocamper har vi brug for at tømme gråvandtanken og toilettanken cirka hver tredje dag. Strøm behøver vi sjældent på pladsen, for vi har lige som mange andre et solcelleanlæg i autocamperen, der kan forsyne os med strøm i tre-fire dage,” siger Jørgen Nielsen.

Herhjemme findes der blandt andet tømmefaciliteter på over 60 rastepladser langs motorvejene, men også en lang række autocamperpladser, havne, landsteder og campingpladser tilbyder faciliteter til at komme af med autocamperens gråvand og toiletvand.

Mange pladser i udlandet

For mange danske autocamperturister går turen ofte til udlandet, og det gælder også Jørgen Nielsen og hans hustru, som typisk er afsted på tur i udlandet i en måneds tid både forår og efterår. I udlandet oplever de ofte, at der er endnu flere valgmuligheder blandt attraktive autocamperpladser, end det er tilfældet herhjemme.

”Vi kører meget i Tyskland og Frankrig. I Tyskland findes der et sted mellem 3.500 og 4.000 autocamperpladser med faciliteter, mens der i Frankrig er omkring 4.500 pladser. Og i udlandet har de fleste pladser tømmeanlæg og vandhaner, mens det ikke altid er tilfældet herhjemme,” siger Jørgen Nielsen.

Formanden for AutoCamperRådet så gerne, at der blev etableret flere deciderede autocamperpladser herhjemme med de nødvendige faciliteter, selv om han erkender, at der er sket en positiv udvikling i de seneste år.

”Mange kommuner har ændret holdning de senere år og eksempelvis tilladt etableringen af pladser til autocampere ved lystbådehavnene. Vi så gerne endnu flere pladser, hvilket også ville være med til at tiltrække autocamperturister fra andre lande – ikke mindst Tyskland,” siger Jørgen Nielsen.

Sådan er reglerne for overnatning

I modsætning til campingvogne sidestilles autocampere i dansk lovgivning med personbiler. Autocampere på under 3.500 kg må derfor parkeres ligesom personbiler, eksempelvis på kommunale veje og parkeringspladser – så længe færdselsloven og de kommunale parkeringsregler overholdes.

Man må som udgangspunkt også gerne overnatte i sin autocamper. I lovgivningen skelnes der nemlig mellem at ”campere” og at ”raste”. At raste betyder, at man parkerer for at hvile sig – fx hvis man sover, slapper af eller indtager mad med henblik på at kunne fortsætte sin kørsel forsvarligt. Hvis man derimod indtager et område for en periode med et andet formål end blot at raste, fx ved at opholde sig på pladsen i en længere periode, slå lejr, have opslåede fortelte eller lignende, betragtes opholdet som campering og kan alene ske på en campingplads.

Den lokale vejmyndighed – som for de kommunale veje er kommunalbestyrelsen – kan efter samtykke fra politiet fastsætte lokale bestemmelser om, hvor og i hvilket omfang der kan parkeres med bestemte køretøjer, fx autocampere. Muligheden for at overnatte kan kun reguleres gennem tidsbegrænset parkering, hvilket nogle kommuner gør.

For at holde lovligt – og eventuelt overnatte – på en parkeringsplads, hvor der er parkeringsbåse, skal autocamperen endvidere kunne være inden for det afmærkede område.

Artikel forfattet af Jan Aagard. Artiklen er udgivet i DCU bladet Camping-fritid, og gengives med tilladelse fra Camping-fritid.