ole birk olesen, finanslovsnyt

Kort tid efter finansloven blev offentliggjort, modtog AutoCamperRådet nyheder fra flere ministerier. Vi faldt over en detalje i den information, vi modtog fra Transport-, Bygnings- og Boligminister Ole Birk Olesen. En detalje som vi formoder også kommer til at betyde en ændring i hastigheden for autocampere over 3500kg, der ikke allerede er eller kan tempo100-godkendes.

Det fremgår blandt andet af informationen fra Ole Birk Olesen, at regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at parterne i starten af 2019 på baggrund af et oplæg fra regeringen vil se på en infrastrukturplan med fokus på veje, herunder nævnes følgende om hastighed for lastbiler:

Regeringen og Dansk Folkeparti vil desuden hæve hastighedsgrænsen fra 70 km/t til 80 km/t for lastbiler uden for tætbebyggede områder og på motortrafikveje for at fremme mobiliteten og sikre bedre vilkår for transporterhvervet. Det vil mindske hastighedsspredningen mellem lastbiler og personbiler og dermed personbilers behov for at overhale lastbiler, hvilket isoleret set gavner trafiksikkerheden. Samtidig fastholdes hastighedsgrænsen på 70 km/t i timen på de strækninger, hvor en øget hastighed ikke er forsvarlig. Der afsættes derfor midler, så der kan nedskiltes på relevante kommunale og statslige veje.

Derudover vil regeringen og Dansk Folkeparti udvide det eksisterende overhalingsforbud for lastbiler til også at gælde lette og tunge vogntog. Det udvidede forbud skal gælde på yderligere 270 km af landets 2-sporede motorvejstrækninger. Formålet er at skabe en mere rolig trafikafvikling på en række 2-sporede strækninger med høj trafikintensitet.

Autocampere mellem 3.500kg og 7.500kg fik som bekendt mulighed for at blive tempo100-godkendt fra 15. marts 2018, hvilket medførte en ændring fra 70 km/t. til 80 km/t. på andre veje end motorveje og fra 80 til 100 km/t. på motorveje.

Når Finanslovens forslag om nye hastighedsgrænser for lastbiler træder i kraft, formoder AutoCamperRådet, at denne ændring også vil omfatte autocampere over 3.500kg. Derved vil autocampere over 3.500kg, som ikke er tempo100-godkendt, formodentlig også få lov til at køre 80 km/t uden for tættere bebyggede områder og på motortrafikveje.

AutoCamperRådet følger lovgivningsarbejdet, og vi informerer, når der er nyt i sagen.

Links:
AutoCamperRådets tidligere artikel om TEMPO100
Nyheden fra transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen

Foto:
Portrætbillede Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen – Af fotograf Niels Hougaard

Autocamper – Niesmann-Bischoof