nytaarskonference 2019
Mere end 280 deltagere var samlet til den store Nytårskonference

Mandag den 28. januar 2019 afholdt 4 sydsjællandske kommuner nytårskonferencen, ”SydkystDanmark 2019”, på Sukkerfabrikken i Stege. Kommunerne var Næstved, Vordingborg, Stevns og Faxe kommune.

AutoCamperRådet på nytårskonference

Mere end 280 deltog i konferencen, der bød på spændende indlæg og debatter, og der blev taget hul på en spændende diskussion om helårsturisme i SydkystDanmark. AutoCamperRådet var repræsenteret ved Flemming Stagis til den spændende konference.

Debat om turisme i SydkystDanmark

Problemet i området er, at der turistmæssigt er tale om en klassisk sommerdestination, som man gerne så omdannet til et rejsemål, der kan tiltrække gæster året rundt. Spørgsmålet, der blev behandlet på konferencen, var derfor, om det ville være muligt at få hele værdikæden med og skabe et samlet produkt, der gør det attraktivt for turisten? Hvordan arbejder man strategisk med events som dynamo for en så stor sæsonudvidelse?

Disse spørgsmål blev stillet på Nytårskonferencen, og sammen med eksperter fra ind- og udland, Åre i Sverige og Schleswig-Holstein, samt de lokale turismeaktører blev der sat fokus på SydkystDanmarks uudnyttede potentiale, og hvordan det realiseres, hvis det overhovedet er muligt…

Efterfølgende var der paneldebat med deltagelse af

• Nils Natorp, direktør, GeoCenter Møns Klint
• Jan Olsen, direktør, VisitDenmark
• Ida Roed, kommunikationsansvarlig, Camp Adventure/Udsigtstårnet
• Bent Hadler, direktør, Incoming bureauet Hadler DMC Scandinavia

AutoCamperRådet fremsender spørgsmål til VisitDanmark

Desværre var det kun muligt for deltagerne i konferencen at stille spørgsmål til deltagerne i panelet via mobiltelefon. Spørgsmålene blev herefter sorteret, og kun ganske få slap igennem til besvarelse. AutoCamperRådet havde stillet et spørgsmål til VisitDenmarks direktør omhandlende mulighederne for udvidelse af antallet af autocamperpladser i området samt om mulighederne for blot at få oprettet almindelige P-pladser, som størrelsesmæssigt er tilpasset autocamperne. Dette spørgsmål fandt desværre ikke vej gennem censuren. Spørgsmålet vil dog efterfølgende blive sendt til VisitDenmark pr. e-mail.

Konferencen kom i øvrigt stort set ikke ind på, hvorledes de mange nye gæster skulle serviceres. Der var intet om, hvorledes campingpladser, der for en stor dels vedkommende er vinterlukkede, skulle håndtere de nye besøgende, og ej heller intet om autocamperturister, der for rigtig manges vedkommende er ”helårsturister”, men som mangler faciliteter.

Prisuddeling på nytårskonference

Som afslutning på arrangementet blev der uddelt to priser henholdsvis til ”SydkystDanmarks Bedste Turismeinitiativ 2018” og ”SydkystDanmarks Ildsjæl 2018”.

Den første pris gik til Tårnet ved Camp Adventure i Haslev, der allerede har opnået stor omtale i både ind- og udland, og som forventes indviet i marts 2019. Den anden pris gik til Tove Damholt, der er direktør for Verdensarv Stevns, og som har været den helt store drivkraft i arbejdet med at få Stevns Klint optaget på listen som UNESCO Verdensarv.

På AutoCamperRådets vegne

Flemming Stagis

Indtryk fra konferencen