Hjem Handling og visioner Får vi bedre forhold for autocampere?

Får vi bedre forhold for autocampere?

8077
autocaperrådet - får vi bedre forhold for autocampere?

Får vi bedre forhold for autocampere?
Det er helt fantastisk at følge med i, hvad der bliver brugt af tid og kræfter på det fælles formål, at vi alle sammen skal have et land, hvor vi kan få mest mulig glæde af vores autocampere, som giver os så meget glæde og så mange gode oplevelser. Der bliver skabt nye autocamperpladser. Der bliver etableret vand og tømmemuligheder på danske rastepladser. Der bliver åbnet op for nye steder at parkere, og meget meget mere kunne nævnes. MEN der er desværre også kræfter – der helt stik imod hensigten – får den modsatte virkning. En autocamperforening har med stor iver indledt en kamp mod de danske kommuner, hvor man tvinger dem til at fjerne restriktive, ulovlige p-skilte. I AutoCamperRådet spørger vi derfor os selv:

Får vi bedre forhold for autocampere?
Umiddelbart bliver vores konklusion desværre nej. I langt de fleste tilfælde sker der nemlig bare det, at de involverede kommuner anerkender, at de har brugt ulovlige skilte. Derfor fjernes de skilte, som strider mod de lovgivningsmæssige hensigter. Samtidig erstatter de blot skiltene med nye skilte. Disse nye skilte er ofte endnu mere restriktive, og de har den samme hensigt, nemlig at forbyde biler – og herunder autocampere – i at parkere og overnatte på de mange parkeringspladser. Dermed fastholder kommunerne hensigten, men de benytter nu bare lovlige skilte. Og hensigten fra kommunernes side er, at de ikke ønsker autocampere skal parkere på visse parkeringspladser og områder.

Får vi bedre forhold for autocampere?
Kunne man så igen passende spørge. AutoCamperRådet mener stadig, at en krig om skilte udelukkende giver en krig, hvor der spørges om, hvad der kan vindes og ikke om, hvad omkostningerne er. Naturligvis kan kommunerne tvinges til udelukkende at anvende lovlige skilte. Men omkostningerne bliver, at forholdene for autocampere forbliver de samme. Og man kunne måske ovenikøbet frygte, at forholdene forringes, idet mange kommuner formentlig har svært ved at tage ja-hatten på, næste gang AutoCamperRådet eller en autocamperforening banker på deres dør og spørger om, om kommunen vil være med til at oprette en autocamperplads.

Ja, vi får bedre forhold for autocampere!
I AutoCamperRådet, som er et politisk talerør for Danmarks autocamperbrugere, er vi store tilhængere af, at vi skal have så mange autocamperpladser som muligt i Danmark. Vi forstår også godt, at mange autocampere gerne vil benytte sig af den såkaldte ”fricamping” og gerne vil benytte gratis overnatningssteder. Men samtidig arbejder vi bevidst ud fra en strategi om, at vi vil skabe bedre forhold for både danske og udenlandske autocamperbrugere i Danmark. Det gør vi med en strategisk tilgang, hvor vi samarbejder med kommunerne, kommunale og private havne og personer om oprettelse af p-pladser til autocampere, autocamperpladser, og forhold der kan tiltrække autocamperturister til den enkelte kommune. Vi arbejder ud fra en tilgang om, at med samarbejde, råd, vejledning og ikke mindst hjælp til ansøgninger, skrivelser og så videre, der kommer vi længst. AutoCamperRådet tror på, at med dialog og samarbejde når vi længst, og dermed får vi bedre forhold for autocampere i Danmark.

AutoCamperRådet vil dermed gerne tilskynde til, at man som autocamperbruger støtter op om de foreninger, der via deres medlemskab og repræsentant i AutoCamperRådet, er en del af dette gode og visionære samarbejde med kommuner, havne og så videre, og som arbejder bevidst for bedre forhold for autocampere i Danmark. AutoCamperRådet er sammensat af repræsentanter fra DACF (Dansk AutoCamper Forening), Dk-AutoCam samt foreningen CamperVenner. Desuden er fællesskabet Alt om Autocamperen repræsenteret.

Husk, at der i den franske menneskerettighedserklæring fra 1789 står: “Frihed består i at kunne alt det, som ikke skader andre”