Den 12. februar bringer TV2/Bornholm et indslag om påtænkte autocamperladser på 2 havne og den konkurrence det kan give campingpladserne. Solskinsøen Bornholm er absolut et attraktivt turistmål, som bliver værdsat af rigtig mange – også autocamperturister. Indslaget på TV2/Bornholm er efter AutoCamperRådets opfattelse udokumenteret.

Konkurrence er vigtigt. Det er netop det element, der skal drive og fastholde den position, man har på markedet. Alle undersøgelser viser, at kun en meget lille procentdel af autocamperturister vælger campingpladserne. De fleste vælger at holde på autocamperpladser, der ligger bynært eller tæt på attraktioner. Havne og marinaer er særligt attraktive for autocampersegmentet, hvilket er helt naturligt, eftersom mange autocamperturister er tidligere sejlere, der er “gået i land” og stadig gerne vil have opleven atmosfæren fra havnemiljøet.

At definere autocamperturister som gratister og piratcampister er helt udokumenteret

Allan Beyer gør regning uden vært, når han fremkommer med den slags påstande. Det er derfor lidt uforståeligt at TV/2 Bornholm undlader at inddrage udtalelser fra andre relevante personer indenfor autocampersegmentet. AutoCamperRådet, der repræsenterer ca. 85 % af landets autocamperturister, der er medlem af en forening, stiller sig gerne til rådighed med konkrete fakta.

Alle undersøgelser viser, at flertallet af autocamperturister parkerer, hvor de er velkomne, og de fleste er naturligvis klar på at betale for en overnatning. Det er dog en forudsætning, at prisen står i forhold til de faciliteter der tilbydes.

Potentialet i autocamperturismen skaber synergi og kommer alle til gode – også campingpladser

Der er et betydeligt økonomisk potentiale i autocamperturister. Dette kan flere undersøgelser bekræfte. En måde at byde velkommen på kunne være at have et tilbud til autocampere i form af et parkeringstilbud. Dette kan komme fra kommunerne, havne/marinaer eller private aktører.

Påstanden om konkurrenceforvridning er helt misforstået. Kommuner kan med afsæt i kommunalfuldmagtsreglerne etablere autocamperpladser, når formålet er at fremme turismen i kommunen, som det f.eks ses i mange andre kommuner rundt omkring i landet.

AutoCamperRådet står naturligvis til rådighed for en yderligere dialog, således at misforståelser bliver undgået, og beslutningerne kan træffes på et velfunderet grundlag.


Link:
Artikel på TV2 Bornholm den 12. februar 2020