Hjem Nyheder AutoCamperRådet besøgte Bogense

AutoCamperRådet besøgte Bogense

3037
bestyrelsesmøde, autocamperrådet, bogense havn
Fra venstre: Per Ræbild, Flemming Stagis, Morten Lægård, Mariann Steengaard, Henrik Bagger, Helmut Madsen

AutoCamperRådet var i weekenden 3. og 4 marts samlet til et forlænget weekendmøde. Det var planen, at der skulle afholdes ordinært ACR bestyrelsesmøde, men samtidig var der behov for at have tid til at gå lidt dybere med nogle emner. Mødet blev afholdt i Bogense, og det var på forhånd aftalt, at bestyrelsen kunne låne autocamperpladsen på Bogense havn til parkering. Samtidig havde Bogense Havn også været så velvillige, at de lånte os et lokale, hvor vi kunne holde møde. Stor tak til Per fra Bogense Yacht Service, som var behjælpelig med at stille disse faciliteter til rådighed for AutoCamperRådet i Bogense.

Bogense er en hyggelig købstad med ægte fynsk hygge, og der er både et havnebad, en skøn sandstrand og en hyggelig marina med masser af imponerende skibe. Der er en god stemning på havnen takket være de gamle fiskerhytter, de gode cafeer og de spændende butikker. Autocamperpladsen ligger på havnen, så der er udsigt til kanalen og de gamle både. En overnatning koster 100kr., og tømning af toilet er gratis, og det samme er vand og el.

Vi mødtes til lidt hyggelig sammenkomst fredag aften, og lørdag morgen var vi så klar til at holde selve bestyrelsesmødet. Desværre måtte vi undvære Tonny Jørgensen, idet han som mange andre var ramt af influenza. Mødet forløb i en hyggelig og munter stemning. Vi startede ud med at godkende referatet fra bestyrelsesmødet 27. januar 2018. Referatet er offentliggjort her på acr.dk.

På mødet drøftede vi mange forskellige emner, som AutoCamperRådet arbejder med. Der blev bl.a. drøftet, hvorledes vi havde oplevet vores deltagelse på messerne i Odense og Herning. Der blev tid til at drøfte nyt om de autocamperpladser AutoCamperRådet løbende arbejder på. Der blev også drøftet status på mange af de myndighedssager, som vi har arbejdet med det sidste års tid. Nogle sager er endt ud med meget tilfredsstillende resultater, andre måtte vi desværre erkende, ikke gik vores vej.

Der blev også tid til at se på et helt nyt bestyrelsesforum, som AutoCamperRådet inden længe forventer at tage i brug. Det er naturligvis et forum, som er forbeholdt AutoCamperRådet, men du er velkommen til at tage et kig på forsiden – AutoCamperRådet bestyrelsesforum. Bestyrelsen sender i den anledning en stor tak til Sten Sørensen for hjælpen med at etablere og tilrettelægge dette nye forum. Vi forventer, at det bliver en fremtidig hjælp for alle i bestyrelsen.

Mødet i Bogense blev også benyttet til at drøfte AutoCamperRådets økonomi, som jo er begrænset. Der skal derfor skaffes flere midler, så arbejdet kan fortsætte til glæde og gavn for både danske og udenlandske autocamperbrugere.

Muligheden for at søge fonde om støtte til arbejdet blev drøftet, også muligheden for at sælge flere bannerreklamer til www.acr.dk blev drøftet.

Efter et rigtig godt og muntert møde var der for egen regning arrangeret en god middag under afslappede former, så det blev en særdeles munter aften i en hyggelig og venskabelig stemning.

Tak for den frivillige indsats for AutoCamperRådet

Morten Lægård
Formand AutoCamperRådet