vejle kommune
Foto: Bølgen i Vejle - designet af Henning Larsen Architects

På mødet deltog 3 lokalpolitikere fra Vejle Kommune samt 2 repræsentanter fra AutoCamperRådet:

• Christoffer Aagaard Melson, Byrådet Vejle Kommune
• Michael Sloth, Teknik- og Miljødirektør Vejle Kommune
• Peter Sepstrup, Udvikling og projektledelse Vejle Kommune
• Mariann Steengaard, AutoCamperRådet (ACR)
• Tonny Jørgensen, AutoCamperRådet (ACR)

AutoCamperRådet(ACR) orienterede kort om ACR´s arbejdsområde, samt hvilke foreninger der er repræsenteret i rådet. I den forbindelse blev der spurgt ind til, hvorfor der var 3 foreninger, og hvori forskellene mellem foreningerne bestod, hvilket ACR kort orienterede om.

AutoCamperRådet ønsker bynær plads i Vejle

ACR redegjorde herefter for, hvad autocamper-turister har af ønsker til en autocamperplads, herunder ønsket om bynær placering samt begrundelsen herfor. Det blev samtidig oplyst, hvilket udbytte det lokale næringsliv typisk får ud af en bynær autocamperplads. I denne sammenhæng blev der samtidig redegjort for de typiske forskelle på en campingplads contra en autocamperplads, herunder blev det også begrundet, hvorfor majoriteten af autocamper-turister vælger autocamperpladser fremfor campingpladser.

Forståelse for behovet for autocamperplads i Vejle

Kommunens repræsentanter var nysgerrige på fakta om, hvad en autocamper er, og hvilken adfærd autocamper-turister har. Efter ACR´s orientering herom, er det ACR´s opfattelse, at kommunens repræsentanter har forståelse for behovet for autocamperpladser i Vejle. Det blev herefter drøftet, hvorledes Vejle kan få andel i væksten i dette turistsegment. På den baggrund redegjorde ACR for behovet for primært en bynær plads i Vejle, men der blev også drøftet muligheden for at etablere satellitpladser ved dyreparker, fiskesøer og flere andre steder.

Drøftelse med campingpladser

Kommunens repræsentanter nævnte muligheden for at tage de lokale campingpladser med i drøftelser om etablering af autocamperpladser, men også muligheden for at rette henvendelse til diverse erhvervsfolk, som kunne tænkes at være interesseret i at etablere autocamperpladser, blev nævnt.

AutoCamperRådet følger op på mødet, og håber, at Vejle Kommune i nær fremtid vil lykkedes med at få taget beslutning om at etablere en bynær autocamperplads.

Marian StengaardTonny Jørgensen
AutoCamperRådet