2022 har været et udfordrende, men også spændende og et aktiv år for AutoCamperRådet.
Udfordrende fordi sommeren var præget af avisskriverier om uhensigtsmæssig adfærd af camperfolk. Hvorvidt det var en generel tendens eller blot enkeltstående tilfælde, var svært at afkode.
Rådet reagerede, dels ved at stille op til interviews og dels med læserbreve for at imødegå historierne. Vi henvender os også til den lokale politiske ledelse og tilbyder vores bistand, hvis der er røre om autocampere i en kommune.
Læs referatet fra generalforsamlingen her.