campervenner, generalforsamling, 2019
Vejret tillod at stolene blev klappet ud, og der blev sludret flittigt medlemmerne imellem. Foto: Finn Laursen

Tro mod sædvanen afholder de enkelte autocamperforeninger, der er en del af AutoCamperRådet, hver deres generalforsamling. I den forgangne weekend var turen kommet til Campervenner. Dette års generalforsamling blev afholdt i Låsby, og det var som altid et hyggeligt træf med god stemning, god mad og desuden en oplagt mulighed for at svinge ”træbenet”.

Som det sig hør og bør, fremlagde Campervenners formand, Finn Knudsen, bestyrelsens beretning på årets generalforsamling. Derudover blev årsregnskabet fremlagt og godkendt, og der var desuden mulighed for at stille forslag til bestyrelsen. Generalforsamlingen blev gennemført, og den udpegede ordstyrer havde fuldstændig kontrol over begivenhederne. Dagsordenen blev gennemført som planlagt, og alt sluttede i god ro og orden.

Autocamperforeningers bestyrelser vælger repræsentanter til AutoCamperRådet

Generalforsamlingen gav, som vedtægterne foreskriver, desuden medlemmerne mulighed for at vælge eller genvælge bestyrelsesmedlemmerne. I forbindelse med Campervenners generalforsamling blev følgende medlemmer valgt/genvalgt til bestyrelsen: Formand Finn Knudsen, Næstformand Jan Schlie, Sekretær Eva Holst, Kasserer Jørgen Nielsen, Ansvarlig foreningsmaterialer og træf Jens Erik Christensen, Kontakt Øst Danmark Knud Christoffersen og Webmaster Finn Laursen. Guideredaktør og webredaktør på camper-parkering Anni Nielsen. Suppleanter Margit Barratt og Bjarne Andersen.

Som de øvrige 2 autocamperforeninger i AutoCamperRådet skal også Campervenner vælge, hvilke 2 bestyrelsesmedlemmer, der skal repræsentere foreningen i AutoCamperRådet. Dette sker ofte på et konstituerende bestyrelsesmøde, som for Campervenners vedkommende blev afholdt dagen efter Generalforsamlingen. Den ene af Campervenners nuværende bestyrelsesrepræsentanter i AutoCamperRådet, Jan Mattsson, deltog i den netop afholdte generalforsamling i Campervenner.

Stor tilslutning til generalforsamling

Autocamp i Låsby havde stillet den ene udstillingshal til rådighed for dette års generalforsamling i Campervenner. Opbakningen til årets generalforsamling satte igen rekord i antal deltagere. Hele 54 % af medlemmerne valgte at køre til Låsby for at deltage i arrangementet. Dette gav et naturligvis et stort pres på parkeringspladsen hos Autocamp, men der blev heldigvis plads til alle. Fredag aften mødtes alle til fællesspisning.

Den ene udstillingshal i Låsby dannede rammen om generalforsamling og aftenens fest. Foto: Finn Laursen

Der blev udvekslet mange erfaringer og ideer, og dette selvfølgelig til en symfoni af medbragt mad, der var akkompagneret af diverse drikkevarer.

Deltagerne på generalforsamling fik både god mad og en svingom

Lørdag formiddag var der mulighed for at lade drømmene få frit løb, da udstillingen af autocampere i Låsby kunne besigtiges, og lørdag aften blev der budt op til dans. Alle sejl var sat til for at få en perfekt aften. Musikken og maden var i særklasse, og begge dele blev leveret særdeles professionelt. At Campervenner forstår at feste, blev igen bekræftet til fulde. Mørket havde knap sænket sig, før dansegulvet var stuvende fuldt – og der blev danset igennem til de populære toner fra såvel den danske sangskat, som hits fra dengang farfar var ung.

Dansegulvet blev flittigt brugt igennem hele aftenen. Foto: Finn Laursen

Sammenfattende skal det lyde, at feststemning og godt humør igen i år var det gennemgående tema på Campervenners generalforsamling. Ligeledes blev det bekræftet, at Campervenner er en meget dynamisk og attraktiv forening. Både foreningens lange venteliste og den omfattende aktivitetskalender vidner herom.