Hjem Information Systemfejl på Storebæltsforbindelsens betalingsanlæg?

Systemfejl på Storebæltsforbindelsens betalingsanlæg?

1147

Formanden for AutoCamperRådet i Danmark, Hans Bækvang, har på vegne af rådet bedt Storebæltsforbindelsen være opmærksom på fejlfakturering af autocampere. Baggrunden er at en række af rådets medlemsorganisationer modtager en del henvendelse og fejlfakturering ved passage af Storebæltsbroen, oplyser Hans Bækvang.
Helt specifikt omhandler det medlemmer, som har en autocamperaftale, hvor den aktuelle pris for passage er 292 kroner. Flere medlemmer har oplevet at blive faktureret kr. 525 for passagen, siger Hans Bækvang.
– Så vidt jeg er orienteret, har Storebæltsforbindelsen refunderet det fejlagtig opkrævede beløb, når medlemmet har henvendt sig. Da Storebæltsforbindelsens kundeservice kun har en begrænset åbningstid, har det i flere tilfælde taget lang til at få fejlen rettet, påpeger Hans Bækvang.
Det kræver jo at medlemmerne er opmærksomme på opkrævningerne, så der kan reageres på fejl.
Det er AutoCamperRådets indtryk, at der er tale om en systemfejl ved betalingsanlægget og vil i den forbindelse høre Storebæltsforbindelsen om dette er korrekt, og i givet fald hvilke initiativer, der er igangsat i den forbindelse.
– AutoCamperRådet vil anbefale at Storebæltsforbindelsen på hjemmesiden gør opmærksom på en mulig systemfejl og opfordre (autocamper)bilister til at tjekke deres faktureringer, siger Hans Bækvang.