storebælt betalingsanlæg

AutoCamperRådet har erfaret, at Storebæltsbroens bane med kontant betaling er nedlagt under henvisning til personalets sikkerhed. A/S Storebælt oplyser, at det både er smitterisikoen ved den aktuelle coronapandemi samt risikoen for påkørsel af de betalingsbokse, som personalet opholder sig i, der er årsagen til ændringen. ACR udtrykker stor forståelse for denne sikkerhedsoptimering. Vi er samtidig glade for, at det stadig er muligt at opnå rabat ved passage, selv om dette skal foregå ved at tilkalde en medarbejder via samtaleanlægget ved betalingsstanderen.

Den nye procedure kan potentielt skabe kø, når autocampere skal vente på en tilkaldt medarbejder. Desuden kan der opstå farlige situationer, når vognbaner bliver fyldt med ventende bilister.

På baggrund af opfordringer fra flere medlemmer har AutoCamperRådet rettet henvendelse til A/S Storebælt, og anbefalet, at selskabet overvejer at integrere autocampersegmentet i Pay by Plate/BroBizz-systemet, således at autocampere kan kører igennem disse baner på lige fod med de øvrige bilister, og samtidig opnå den tilknyttede rabat.

AutoCamperRådet mener umiddelbart, at en IT-løsning må kunne implementeres, således at autocampere under 3.500 kg udløser den korrekte pris. Dette må kunne foregå ved tilmeldingen til ordningen Pay by Plate/Brobizz.

Sikkerheden ligger også ACR meget på sinde, ligesom en mere smidig afvikling af trafikken altid skal prioriteres.

AutoCamperRådet beder Sund og Bælt være behjælpelig

Indtil en sådan metode kan installeres, er spørgsmålet, hvordan autocamperturisterne skal forholde sig, når de skal over Storebæltsbroen, og hvordan udenlandske gæster i autocamper skal forholde sig for for at opnå rabatten.

Positiv respons fra Sund og Bælt

Korrespondancen med A/S Storebælt har været rigtig positiv. Chefen for betalingsanlæg, Jens Kjær Nielsen, skriver, at han er opmærksom på de problemer, som autocampere oplever i forbindelse med implementeringen af de nye sikkerhedstiltag.

Han tilføjer, at Sund og Bælt er i gang med at udvikle et system, og at de vil have den løsning, som AutoCamperRådet har foreslået, med i deres overvejelser. Jens Kjær Nielsen vil også gerne fortsætte sparringen med AutoCamperRådet.

AutoCamperRådet vil løbende informere om den nye procedure, som A/S Storebælt forventes at implementere inden for kort tid.

Pressefoto: Sund og Bælt