campingreglement, erhvervsministeriet

Det nye Campingreglement har ladet vente længe på sig. Drøftelserne startede helt tilbage i 2016. Den 30. juni 2017 meddeler Erhvervsministeriet, at de kan oplyse, at der pågår politiske drøftelser om dette emne – og at disse drøftelser fortsætter på den anden side af sommeren. Her den 30. maj 2018 pågår drøftelserne stadigvæk, og flere steder i branchen er man ved at være utålmodige.

Utålmodigheden gælder også autocamperbrugere

Helt tilbage i 2016 indsendte tidligere formand for AutoCamperRådet, Max Watson, et gennemarbejdet forslag til Erhvervsministeriet med forslag og synspunker til et nyt campingreglement set fra autocamperbrugernes synspunkt.

Møde i Erhvervsministeriet
Efter flere rykkere er det nu lykkedes Max Watson at få et møde i stand med Erhvervsministeriet. Max Watson, som står bag det indsendte forslag, deltager den 31. maj sammen med Flemming Stagis fra AutoCamperRådet i et møde i Erhvervsministeriet. Fra AutoCamperRådets side håber vi naturligvis, at mødet kan danne grundlag for at få tilgodeset det store vækstpotentiale, der er i at forbedre forhold for såvel udenlandske autocamperturister som danske autocamperbrugere.

Igennem flere år har det nu konkursramte Campingråd med alle midler bekæmpet udviklingen af en ordentlig infrastruktur for autocampere i Danmark. Dette har desværre haft den betydning at Danmark anses som et mindre attraktivt land at besøge i autocamper, og det har derfor medvirket til, at Danmark er sat tilbage, hvad angår udviklingen i autocamperturismen.

”Nyt” Campingråd
Her kort tid efter Campingrådets konkurs har Branchen netop startet et ”nyt” Campingråd. Branchen har netop meddelt at OCFF, som står for Outdoor-Camping-Ferie og Fritid, er etableret. Selskabet har pr. 1. april ansat tidligere direktør for autobranchen, Jens Brendstrup, som direktør for OCFF.

Set i lyset af at Campingrådet aldrig forstod autocamperbrugeres ønsker og behov, men bevidst modarbejde segmentet, så har vi i AutoCamperRådet da lov at håbe på, at det nye OCFF vil gøre sig den ulejlighed at sætte sig ind i, hvorledes autocamperturisme fungerer. Argumentet med at påberåbe sig unfair konkurrence, og at autocampere skal tvinges ind på campingpladser – det vil svare til, at Netto beder om at få lukket samtlige konkurrerende discountbutikker, idet alle skal tvinges til at handle i Netto.

Held og lykke til Max Watson og Flemming Stagis
Med baggrund i etableringen af det nye OCFF, så er det forestående møde i Erhvervsministeriet vigtigere end nogensinde. På vegne af AutoCamperRådet ønsker jeg Max Watson og Flemming Stagis held og lykke med mødet i Erhvervsministeriet, og takker desuden for jeres frivillige indsats for danske autocamperbrugere.

Morten Lægaard
Formand AutoCamperRådet