Hjem Pressemeddelser Udvidelse af B-kørekortet til 4,25 tons

Udvidelse af B-kørekortet til 4,25 tons

1530

Caravan Industrie Verband e.V. (CIVD) i Tysklands presseafdeling har netop udsendt følgende pressemeddelelse:
“Ved førstebehandlingen af reformen af kørekortdirektivet godkendte Europa-Parlamentet i dag en udvidelse af B-kørekortet til 4,25 tons for autocampere.
Efter Rådets møde i december 2023 har den anden EU-institution således også givet grønt lys for den kørekortændring, som autocamperbranchen har efterlyst.
Som led i den planlagte ændring af kørekortdirektivet har Europa-Parlamentet godkendt en forlængelse af B-kørekortet til 4,25 tons for blandt andet autocampere.

Håbet er lysegrønt
Den tyske autocamperindustri hilser denne beslutning velkommen. En udvidelse til 4,25 tons giver mulighed for at gøre bæredygtige og familievenlige rejser med autocampere tilgængelig for millioner af mennesker i fremtiden.
De nøjagtige rammebetingelser for forlængelse af kørekort vil blive forhandlet i trilogen mellem Kommissionen, Rådet og Parlamentet efter nyvalget til Europa-Parlamentet, som finder sted i perioden 6. til 9. juni 2024.
Forhøjelsen af den maksimalt tilladte vægt til 4,25 tons for B-kørekortet skal gælde for autocampere og ambulancer uanset motortype. For andre køretøjstyper er stigningen i totalvægten knyttet til brugen af en alternativ kørsel.

Langvarigt træk
Den europæiske campingvognsindustri har i årevis gennem sin paraplyforening, European Caravan Federation (ECF), kæmpet for at udvide vægtgrænsen for B-kørekortet til 4,25 tons for alle autocampere.
Enkle, forbrugervenlige regler er nødvendige for at give folk mulighed for at nyde klimavenlige, familievenlige og sikre ferier. En forhøjelse af vægtgrænsen til 4,25 tons, som er åben for alle teknologier, vil også tjene den regionale udvikling og bidrage til opfyldelsen af europæiske bæredygtighedsmål”, hedder det i pressemeddelelsen fra Caravan Industrie Verband e.V.