Hjem Autocamper lov nyt Cirkulæreskrivelse om kontrol med køretøjers akseltryk og totalvægt

Cirkulæreskrivelse om kontrol med køretøjers akseltryk og totalvægt

Cirkulære om tiltalerejsning for overtrædelse af vægt- og akseltryk grænser for bl.a. autocampere

1866

Jævnligt er der debat omkring vægtgrænser og politiets kontrol heraf. Tilbage i 2014, blev cirkulæreskrivelsen herom revideret, og angiver nedenfor de danske myndigheders håndtering. Vi gør opmærksom på, at mange andre lande har fastsat andre grænser.

En helt anden problemstilling omkring vægtgrænser, har vi i ACR hørt omtalt for nylig. I forbindelse med et færdselsuheld i sydeuropa, konstateres en lille overskridelse af vægtgrænsen for køretøjet. Det bevirker at autohjælpen ikke vil transportere køretøjet hjem. I ACR har vi ikke set dokumentation for den problemstilling, men vi ser og høre gerne, hvis andre har kendskab til den problemstilling.

NB: Vidste du iøvrigt at du kan finde svar på mange spørgsmål på ACRs hjemmesiden under LOVSTOF


I bekendtgørelse nr. 577 af 6. juni 2011 om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (dimensionsbekendtgørelsen), som ændret ved bekendtgørelse nr. 1165 af 8. december 2011 og bekendtgørelse nr. 1594 af 12. december 2013, er der i kapitel 5 og 6 fastsat nærmere regler om køretøjers totalvægt og akseltryk.

Tiltale for kørsel med overlæs bør rejses efter følgende retningslinjer:

1. Hvis det tilladte akseltryk overskrides med mere end 7,0 procent, rejses der tiltale. Selv om overskridelsen ikke udgør mere end 7,0 procent af det tilladte akseltryk, rejses tiltale endvidere, hvis det tilladte akseltryk for enkeltaksler overskrides med mere end 500 kg.

2. Hvis den tilladte totalvægt for et køretøj eller et vogntog med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg overskrides med mere end 7,0 procent, rejses der tiltale.

3. Hvis den tilladte totalvægt for et køretøj eller et vogntog med en tilladt totalvægt på mere end 3.500 kg overskrides med mere end 6,0 procent, rejses der tiltale. Selv om overskridelsen ikke udgør mere end 6,0 procent af den tilladte totalvægt, rejses tiltale endvidere, hvis den tilladte totalvægt overskrides med mere end 2.000 kg.

4. Cirkulæreskrivelsen træder i kraft den 1. juni 2014. Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 30. januar 2014 om kontrol med køretøjers akseltryk og totalvægt ophæves.

Justitsministeriet, den 6. maj 2014

Christian Hesthaven