Peberspray, autocamperen, Tryghedsskabende foranstatltninger
Justitsminister Søren Pape Poulsen har i december 2018 fremsat forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer (herunder delvis lovliggørelse af peberspray)

AutoCamperRådet fik tidligere i år henvendelser fra flere medlemmer af de forskellige foreninger omkring muligheden for at anvende peberspray som tryghedsskabende foranstaltning i autocamperen. Derfor valgte vi naturligvis at tage henvendelserne alvorligt og indgive et høringssvar i forbindelse med vedtagelsen af ændringerne til lov om våben og eksplosivstoffer. Det er netop denne lov, der ligger til grund for reglerne om, hvilke typer våben man må have liggende både i sit eget hjem og i sin autocamper, når det kommer til knive, peberspray og så videre i forbindelse med selvforsvar.

AutoCamperRådet indgav høringssvar til lovændringen

Som du kan læse i AutoCamperRådets høringssvar, så har vi fra AutoCamperRådets side forsøgt at påvirke beslutningsprocessen, således at autocamperen kunne betragtes som ”eget hjem”. Desværre valgte Folketinget at sidde vores høringssvar overhørig og vedtage lovændringerne til lov om våben og eksplosivstoffer uden at tilgodese vores forslag, hvorfor det ikke er tilladt at medbringe peberspray i autocamperen.

Mange muligheder for at skabe tryghed i autocamperen – læs mere i de forskellige medlemsfora

Heldigvis er der jo mange andre muligheder for tryghedsskabende foranstaltninger i din autocamper. Der er imellem medlemmerne skrevet en del om emnet i foreningernes medlemsfora igennem årene, og mange medlemmer er kommet med både simple, kreative, men også mere teknisk betonede løsningsforslag.

AutoCamperRådet foreslår derfor, at du logger på din forenings medlemsforum, debatterer løsninger eller anbefaler løsningsforslag til glæde og gavn for andre medlemmer.