OCFF, dialogmøde
AutoCamperRådets formand Morten Lægaard har afholdt uforpligtende dialog møde med OCFF

Der er 4 måder at være enige/uenige på!

1. Man kan være enige om at være enige
2. Man kan være uenige om at være enige
3. Man kan være uenige om at være uenige
4. Man kan være enige om at være uenige

Heldigvis forholder det sig sådan, at det var den sidstnævnte form for uenighed, der blev udfaldet af det møde, der den 26. juli 2018 blev afholdt mellem direktør i OCFF, Jens Brendstrup, og formand for AutoCamperRådet, Morten Lægaard, idet vi blev enige om, at vi har forskellige formål med vores virke.

Møde mellem AutoCamperRådet og OCFF klarlægger forskelligheder

I forbindelse med mødet fik begge parter hver især klarlagt overfor hinanden, hvad hver deres virke er, samt talt om de forskelligheder der er herimellem.

Heraf kunne vi så konkludere, at der naturligvis er nogle konflikter mellem de interesser, vi hver især varetager. Heldigvis var der også fuld enighed om, at disse interessekonflikter godt kan varetages, uden at der behøver at blive “kastet med mudder” eller skrevet og talt negativt i forskellige fora, og at kommunikation langt hen ad vejen altid gavner.

Morten Lægaard redegjorde for, hvorledes AutoCamperRådet ser på autocamperpladser, og hvad der er AutoCamperRådets primære opgave. Selv om der fra AutoCamperRådets side naturligvis kan og skal arbejdes på at etablere dedikerede autocamperpladser i hele prisspektret, så er AutoCamperRådet samtidig bevidst om, at det er udbud og efterspørgsel, der afgør prisen på autocamperpladserne.

Det er ikke den generelle opfattelse, at det skal være gratis at holde på en autocamperparkering, men at det naturligvis kan koste penge at overnatte på havne og lignende steder. Regler er regler, og AutoCamperRådet går som alle andre ind for ordnede forhold. AutoCamperRådet har tidligere udgivet denne artikel med titlen ”Hvem bestemmer, hvad det koster at holde på en autocamperplads?”.

AutoCamperRådet får bekræftet, at der også arbejdes for autocamperturister i OCFF

På mødet forklarede Jens Brendstrup også, at han ser det som sin primære opgave over de nærmeste år at gøre campingpladserne mere attraktive både for campister og autocamperturister. Herunder at arbejde på at campingpladserne også udbyder det, vi som autocamperbrugere efterspørger.

Jens Brendstrup – ny direktør i OCFF som står for outdoor-Camping-Ferie-Fritid

Jens Brendstrup gav endvidere udtryk for, at autocampere i dag er en relativ stor del af campingpladsernes gæster, – de ses som en naturlig del af kundesegmentet.

Jens Brendstrup udtrykker endvidere, at det er en lille del af autocamperne, der af natur ikke er en del af målgruppen for campingpladserne. Men formålet med OCFF er bl.a., at udvikle branchen, så den også tilfredsstiller fremtidens behov hos gæsterne, ikke mindst autocamperne.

Jens Brendstrup udtrykker også, at set fra OCFF’s side er problemet ikke autocamperne – det er de kommuner, der ikke administrerer efter reglerne.

Jens Brendstrup udtaler blandt andet:

– Kommunerne laver konkurrenceforvridning, i de tilfælde hvor der bruges skattekroner til at finansiere kunstigt lave priser på overnatningsmuligheder på de hel og delvis offentlige pladser.

– Når de offentlige pladser ikke skal leve op til samme regelsæt, som campingpladserne f.eks. i forbindelse med Campingreglementet, Brandreglement osv.

– Når parkeringsbestemmelser ikke håndhæves på trods af skiltning, er det forventeligt, at overtrædelserne finder sted.

Som tidligere nævnt er der naturligvis konflikter mellem synspunkter og interesser for begge parter.

AutoCamperRådet og OCFF holder forbindelsen

Mødet blev afsluttet med en aftale om at afholde et årligt kaffemøde i forbindelse med messen Ferie for Alle i Herning, samt at parterne ikke er længere fra hinanden end en telefon eller en e-mail.

AutoCamperRådet drøfter mødet med OCFF på næste bestyrelsesmøde den 13. september i Nykøbing Mors.


Morten Lægaard

Formand AutoCamperRådet