autocamperplads

Af og til får vi i AutoCamperRådet henvendelser, som går på prisen for en overnatning på en given autocamperplads. Vi får både henvendelser der går på, at vi skal forsøge at få priserne sat ned, f.eks. at autocamperpladser på havne er for dyre. Derfor vil vi her prøve at skitsere, hvad der afgør prisen på en overnatning på en autocamperplads.

Hvad vil du betale for en overnatning på en autocamperplads?

Al handel – uanset om det er fysiske varer eller tjenesteydelser (som en overnatning er) – kan sammenlignes med at gå på marked et sted i Sydeuropa, hvor du kan prutte om prisen. Eller at du ser grønthandleren, der lørdag eftermiddag sætter prisen på de sidste varer ned, for at få varerne solgt. Det er altså et spørgsmål om udbud og efterspørgsel. Man kan sige, at køber og sælger mødes og udveksler en vare til en aftalt pris.

Normalt er vi vant til, at der er prisskilte på alle varer i butikkerne, og vi prutter aldrig om prisen. Dog kan det i dag godt betale sig at spørge efter en rabat, når man køber elektronik, møbler, hvidevarer eller andre større ting.

Hvad påvirker dig, når du køber en vare eller en tjenesteydelse?

Har du tænkt på, hvorfor du køber de varer du gør? Hvad påvirker dine valg? I nogle tilfælde er vi villige til at betale langt mere for en vare end vi behøver, også selv om der findes et billigere alternativ som opfylder nøjagtig det samme behov for os. Hvorfor betaler du dobbelt så meget for et par jeans i et specifikt mærke, når du kan få et alternativ der ikke er en mærkevare, men kvalitetsmæssigt er det samme?
Al forskning viser, at vi ikke kun køber selve produktet, men også de personlige værdier vi får med i købet. Og dette gælder selvfølgelig også en overnatning på en autocamperplads. Hvis pladsen giver os mere værdi (udsigt, ro, tæt på centrum, faciliteter osv), end en anden plads som jo også giver os mulighed for at overnatte, så er de fleste mennesker villige til at betale mere for overnatningen.

Udbud og efterspørgsel

Salget af autocampere er i stor vækst, og har været det gennem de seneste år. Derfor er der også brug for flere autocamperpladser. Der er altså større efterspørgsel efter pladser. Der er naturligvis også kommet nye pladser til (udbud), men da antallet af nye pladser ikke er proportionalt med behovet for overnatning, vil udbyderne sætte deres pris højere, end hvis der var et stort overskud af pladser.

Et eksempel kunne være en autocamperplads på en havn. Hvis havnen oplever, at der er stor efterspørgsel efter overnatninger på deres autocamperplads, så kan de sætte prisen højere, end hvis der var en lille eller slet ingen efterspørgsel efter overnatninger. Derfor ses det også, at der er populære havne som har sat deres priser op. Viser det sig, at autocamperturisterne bliver væk, ja så er det naturligvis ret sandsynligt, at prisen på pladsen bliver sat ned igen.

Prisen på en overnatning på en autocamperplads afgøres altså langt hen ad vejen af, hvor mange der ønsker at benytte pladsen. Man kan sammenligne det lidt med, at det ikke er alle, der har en båd, der ønsker at have deres båd i Rungsted Havn. For mange vil Hundige Havn være mindst lige så godt. Og vandet de kan sejle på, er nøjagtig det samme. Man kunne også sammenligne det med, at nogen handler i BILKA, andre handler i Magasin.

AutoCamperRådet føler sig temmelig overbevist om, at de dyrere pladser medvirker til at trække trafik væk fra andre mindre, men sikkert lige så gode – og lidt billigere – pladser, hvilket kun må anses som en fordel for det brede flertal af autocamperfolket.

EU’s konkurrenceregler

Indenfor EU’s grænser skal de europæiske konkurrenceregler overholdes. Heraf fremgår det, at priser ikke må aftales, og at udbydere ikke må dele markeder mellem sig for at opnå en given pris. Reglerne har altså til formål at sikre, at det er udbud og efterspørgsel der danner grundlag for den frie prisdannelse. Dette gælder naturligvis også for autocamperpladser. Og de danske myndigheder har vide beføjelser i forhold til at sikre, at konkurrencereglerne overholdes. Derfor må det også formodes, at der bliver holdt øje med, at også autocamperpladser fastsætter deres priser i overensstemmelse med de frie markedskræfter.

Hvilket prisleje vil AutoCamperRådet gerne arbejde for?

Det er vigtigt for AutoCamperRådet, at vi repræsenterer alle de medlemmer, som foreningerne bag AutoCamperRådet repræsenterer. Derfor arbejder vi også for autocamperpladser i hele prisspekteret. Vi hjælper gerne med oprettelse af gratis pladser, lige så vel som at vi gerne hjælper med oprettelse af autocamperpladser i den modsatte ende af prisskalaen – og naturligvis alt det, der ligger midt imellem.

AutoCamperRådet har ingen mulighed for at blande sig i eller diktere prissætningen. Vi kan godt, indenfor lovens rammer, vejlede en havn eller anden autocamperplads, om hvilken pris vi finder rimelig, men i sidste instans er det helt op til ejeren selv, hvilken pris man fastsætter.

Link:
EU’s regler om konkurrence

Foreninger i AutoCamperRådet:
Dansk AutoCamper Forening
DK-Autocam
Campervenner

Autocamperfællesskab i AutoCamperRådet:
Alt om Autocamperen