AutoCamperRådet er høringsberettiget i den politiske debat. Den opgave forpligter – og man skal virkelig holde fast på pennen, når det drejer sig om komplicerede lovforslag som ovenstående. Den kompleksitet, de mange paragraffer og især tolkningen stiller krav. Derfor er det en stor tilfredsstillelse, når AutoCamperRådet så genkender og indser at høringssvaret bliver taget alvorligt og holdningen manifesteres i de efterfølgende dokumenter.

Beslutningen omkring vedtagelsen hviler på et flertal på 91 mandater

Til lovforslaget har skatteudvalget den 28. januar udgivet en betænkning af 28. januar 2021. denne indgår som et bilag i den fremadrettet vedtagelsesproces i folketinget. I betænkningen fremgår det, hvorledes de politiske partier samt løsgængerne forholder sig til lovforslaget.

“Venstre undrer sig over, at regeringen finder det nødvendigt at hæve afgiften på biler, som bruges meget lidt. Det gør sig gældende for veteranbiler såvel som for autocampere. De er ikke primære køretøjer, men har karakter af en hobby. Der findes ikke grønne alternativer til disse køretøjer, og det bliver sværere at få råd til dem.”

Ovenstående politiske bemærkning som indgår i betænkningen, reflekterer blandt andet AutoCamperRådets holdning i høringssvaret.

For autocampersegmentet er det glædeligt, at der lægges op til, at veterankøretøjer og autocampere ikke “straffes” for at være mindre energieffektive, og der lægges op til fastsættelse af en ny regel, hvor blandt andet autocampere beskattes med en lavere sats vedr. CO2-udledning.

Autocampersegmentet skal også bidrage til den grønne omstilling 

Konklusionen må være at autocampersegmentet (måske) kan ånde lettet op, og at vi ikke skal forvente helt absurde prisstigninger – hvad det konkret udmønter sig i kr. og øre, er pt vanskeligt at sige – men AutoCamperRådet vil fortsat monitere og gøre sig væsentlig i såvel aktuelle som i fremtidige debatter, der relaterer sig til det autocamperpolitiske. Autocamperbranchen må og skal forholde sig til den grønne omstilling. Vi skal også være med til at forme og definere fremtiden, men vores vilkår og muligheder skal ditto afspejle sig i de grønne løsninger, der matcher segmentet.

Links: AutoCamperRådets høringssvar

Foto: Pressefoto Morten Bødskov, Skatteministeriet
Tekst: Jan Mattsson