Seneste nyt om Miljøzoner:

Svarskrivelse af 23-02-2022 fra Miljøministeren ser ud til, at ACRs henvendelse har båret delvis frugt, idet der nu opnås 12 måneders frist, såfremt der ikke kan eftermonteres partikelfilter. Den enkelte bilejer anbefales derfor selv at undersøge muligheden herfor hos godkendte leverandører heraf.

De nærmere vilkår og betingelser vil fremgå af det endelige lovforslag, når dette vedtages i folketinget.

Svaret kan læses her

Oprindelig opslag:

Afgifter stiger, brændstoffet stiger – ja næste alt stiger i øjeblikket. Det er imidlertid ikke de eneste ulemper der rammer alle os med autocampere.

Regeringen (Socialdemokratiet) har i september indgået aftale med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om, at de kendte miljøzoner i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg nu udvides, således at de nu også omfatter autocampere, såfremt disse ikke har monteret partikelfilter.

I AutoCamperRådet er vi principielt ikke imod miljøstramninger, forudsat at de er fornuftige, og har en miljømæssigt fornuftig positiv påvirkning af miljøet.

I ACR ser vi dog lidt skeptisk på denne sag. Faktisk mener vi der skydes med kanoner mod nogle få og små fugle. Derfor har ACR netop sendt høringssvar til Miljøministeren herom. Vi ved bl.a.

  1. At der kun er nogle få hundrede autocamperejere bosat i de 5 miljøzoner
  2. At prisen for partikelfilter inkl. montering oplyses til mellem 8- 15.000 kr. En helt urimelig byrde at pålægge ældre autocampere efter vores opfattelse.
  3. At der til flere af de ældre dieselmotorer ikke findes partikelfiltre, som i dag er/kan godkendes
  4. At vi formoder en del af disse biler udskiftes / skrottes indenfor en overskuelig årrække
  5. At de få autocampere alene kører få km. i miljøzonen årligt.
  6. At miljøpåvirkning kun vil blive absolut minimalt mindre med de få biler der rammes ved montering af partikelfilter. Modsat vil der blive udledt meget CO2 bare til fremstilling af disse filter, og senere bortskaffelse heraf.

ACR har vi derfor valgt at kæmpe for de få bosat i miljøzonerne, kan opnå en dispensation efter ansøgning. Dispensationen kan vi acceptere bortfaldet ved ejerskifte af autocamperen, eller ejeren skifter bopæl. Det betyder at vores anbefaling alene berører de ejere bosat i miljøzonerne, hvorimod alle øvrige underkastes reglerne. Dermed er der kun ganske få i Danmark som påvirkes efter vores opfattelse.