En artikel i Fyns Tidende, omtaler problemer ved DCU Camping Flyvesandet. Lejrchefen oplyser, at der holder autocampere på campingpladsens P-plads udenfor bommen, om natten, og uden tilladelse. Lejrchefen oplyser desuden, at autocamperturisterne tilmed benytter campingpladsens toiletter i ly af mørket, uden at betale.

Artiklen dokumenterer ikke disse påstande, f.eks. med billeder med natlige, ulovlige parkeringer. Artiklen omtaler, at politiet har været kontaktet. Artiklen fortæller ikke om årsagen til politiets manglende indgriben. Måske skyldes det, at der ikke er tale om ulovlig parkering efter færdselsloven?

Uanset hvad, hersker der ikke tvivl hos formanden for AutoCamperRådet – ACR, Helmut Madsen, at ACR tager afstand fra eventuelle “snyltere”. ACR arbejder dagligt for at tilvejebringe flest mulige, lovlige parkeringsområder til de efterhånden mange autocamperturister her i Danmark. 

Er der behov for at benytte faciliteter til tømning af tanke osv, eller behov for frisk vand, må vi med autocampere, på lige fod med alle andre, selvfølgelig benytte de steder, hvor det er muligt og lovligt, men mod korrekt betaling herfor, oplyser formanden for ACR Helmut Madsen.

Autocamperne har som udgangspunkt alle faciliteterne med sig. Vand, varme, toilet og tanke til spildevandet. Derfor vælger mange at overnatte uden for campingpladserne, hvis priser ikke altid er tilpasset det mindre behov, som Autocamperne har, i forhold til almindelige campister. I Danmark har vi som udgangspunkt fri konkurrence, og hvis campingpladserne tilbyder fornuftige forhold for autocamperturisterne, skal de nok komme.

AutoCamperRådet 

12. September 2021

Pressemeddelelse kan læses her i sin helhed