AutoCamperRådet har, inden for det sidste år, to gange henvendt sig til transportministeriet, om de nye vægtgrænser for B-kørekortet, som omtales meget i medierne for tiden. Vi fremsendte første forespørgsel den 23. september 2020 og anden forespørgsel 10. januar 2021. med forespørgsler til de nye vægtgrænser for personbilskørekortet, “B-kørekortet”.

Meningen med de nye vægtgrænser er, at man skal kunne køre en tungere autocamper med et B-kørekort. 

Således at du, når det nye regelsæt eventuelt vedtages, kan køre en autocamper på op til 4.250 kg totalvægt med et B-kørekort.

Svaret fra transportministeren foreligger nu. Svaret kan du læse HER.

Transportministeren konkluderer, at han er “positivt ind over for, at man kigger på en revision af disse regler. Dog må man ikke gå på kompromis med hverken færdselssikkerheden eller klima- og miljøpåvirkningen, hvorfor dette bør medtages i forbindelse med overvejelserne omkring ændring af kørekortreglerne”.

Den afsluttende EU-høring vil finde sted i sidste kvartal af 2021. Dermed kan noget endeligt ikke meldes ud før. Som vi tidligere har nævnt, så forventes der ikke noget endelig EU-beslutning før fjerde kvartal 2022.

Men AutoCamperRådet følger selvfølgelig sagen og orienterer, så snart, der er nyt.

AutoCamperRådet den 7. juli 2021″