Serviceområdet, autocampere

Serviceområdet til bl.a. autocampere har gennem de senere år oftere og oftere været optaget af lastbiler. Det er primært udenlandske lastbiler, som overnatter på rastepladserne, der optager serviceområdet og bruger det som p-plads.

AutoCamperRådet har fået flere henvendelser fra medlemmer, som har opfordret os til at tage sagen op med myndighederne. Vi har på denne baggrund henvendt os til Vejdirektoratet, som står for tilsynet af motorvejsrastepladserne. Da denne service på de danske rastepladser er noget, vi som autocamperbrugere er meget taknemmelige for, så har vi i henvendelsen benyttet en positiv indgangsvinkel, og i den forbindelse har vi på medlemmernes vegne ikke undladt at takke for at disse servicepladser indtænkes, når der etableres nye motorvejsrastepladser.

Vi må da erkende, at med den voksende ophobning af primært udenlandske lastbiler på rastepladserne, så var vi nok ikke så optimistiske, da vi afsendte henvendelsen til Vejdirektoratet. Det er derfor en endnu større glæde at kunne meddele, at det ser ud til, at Vejdirektoratet vil foranledige, at der bliver løst op for problemet. Vejdirektoratet skriver således:

Kære Morten Jul Lægaard

Fra søndag d. 1. juli 2018 indfører Vejdirektoratet tidsbegrænset parkering på rastepladserne langs motorvejsnettet, således at lastbiler ikke må holde mere end 25 timer på rastepladserne. I den forbindelse har Vejdirektoratet indgået en kontrakt med Parkeringskontrol Nord, der vil udføre parkeringskontrol på rastepladserne frem til 31. december 2018, hvor Færdselsstyrelsen overtager håndhævelsen af parkeringsrestriktionerne. 

Vi vurderer, at hvis lastbilerne overtræder parkeringsreglerne ved at holde på det areal, der er reserveret til brug af de sanitære faciliteter, vil Parkeringskontrol Nord fra 1. juli 2018 kunne pålægge dem en parkeringsafgift. 

Vejdirektoratet vil i løbet af det kommende halve år løbende have en dialog med Parkeringskontrol Nord om håndhævelsen af parkeringsrestriktionerne på rastepladserne, og jeg forestiller mig, at vi i den forbindelse også vil komme til at drøfte, om parkeringsvagterne ofte oplever, at de sanitære faciliteter er blokeret af andre køretøjer end dem, de er beregnet til.

Venlig hilsen
Vejdirektoratet

Vi takker Vejdirektoratet for den positive tilbagemelding, og håber at tiltaget vil medvirke til, at der bliver løsnet op for problemet.

Morten Jul Lægaard
Formand AutoCamperRådet