AutoCamperRådet (ACR) har med interesse læst dit indlæg i Sønderborg Nyt den 9. april om natparkering ved Sønderborg Slot. ACR vil give dig ret i, at det ikke pynter, at et stort antal autocampere bruger slottets parkeringsplads som overnatningsplads. Det er desværre med til at ødelægge autocamperturisternes renomme.

ACR går ikke ind for denne form for fricamping. Der kunne dog laves informationsskilte på pladsen. Derimod er ACR ikke enige med dig i, at autocamperturisterne skal henvises til campingpladserne.

I en undersøgelse, som Kyst- og Naturturismen har foretaget i 2019, har det vist sig, at det kun er 25% af autocamperturisterne, der er interesseret i at frekventere en campingplads, som i langt de fleste tilfælde ligger rimelig langt fra byens handelsgader. Et campingtræk kan frakobles fra hinanden og turisterne kan derfor køre ind til byen. En autocamper kan derimod ikke skilles ad, hvorfor turisterne har sværere ved at komme omkring.

De er derfor interesseret i at overnatte på de bynære parkeringspladser, som der flere steder er oprettes rundt om i landet. Det har vist sig, at denne form for turister, som er købedygtige, er til gavn for forretningslivet heriblandt restauranter m.m. i byen, hvor de parkerer. Der er for øvrigt anlagt parkeringspladser for autocampere ved Sønderborg Lystbådehavn.

ACR har afholdt et møde med Sønderborg Kommune den 5. oktober 2020 med deltagelse af Michael Sørensen (Kultur- og erhvervskonsulent) – Jens Møller Nielsen (Plankontoret) samt undertegnede og daværende bestyrelsesmedlem Jan Mattsson. Emnet på mødet var primært problemet med autocamperparkering i forbindelse med Tour de France, hvor Sønderborg er målby i 2022, og hvor kommunen og Sønderborg by bliver attraktiv for mange autocamperturister.

Vi kom dog også ind på problemet med, at der efterhånden vil komme mange flere autocampere i Danmark, samt at turister fra udlandet i fremtiden gerne skulle se Danmark som et godt turistland. Vi foreslog deltagerne fra kommunen at få lokale lodsejere til at være interesseret i at oprette parkeringsmuligheder for autocampere for derigennem at få mere handel og turister til byen. Vi foreslog også, at kommunen kunne lave tømmemuligheder for affaldsvand og toilettømning m.m. på det lokale rensningsanlæg.

Vi fik efter mødet fornemmelsen af, at kommunen var interesseret i at forsøge at få overblik over situationen og finde løsninger på at håndtere det stigende antal autocamperturister i byen.

Hvis Sønderborg kommune er interesseret, er vi selvfølgelig til disposition for yderligere hjælp.

Med venlig hilsen
Formand AutoCamperRådet

Jørgen Nielsen