campingbranchen monopol
Foto: Kerteminde Marina af Visit Kerteminde

AutoCamperRådet (ACR) orienterer hermed omkring verserende klagesager over 3 danske autocamperpladser, som er under behandling i Erhvervsstyrelsen.

ACR blev for nylig via dagspressen tilfældigt opmærksom på, at Campingbranchen (OCFF) ved Direktør Jens Brendstrup har indgivet klager over 3 danske autocamperpladser. Konkret handler det om Viborg Sejlklub ved Hjarbæk Fjord, Kerteminde Havn, samt Camperparken ved Haderslev.

AutoCamperRådet har søgt aktindsigt

ACR har søgt og fået aktindsigt hos Erhvervsstyrelsen, hvorfor vi har fået tilsendt alle 3 sagsakter. De tre pladser er repræsentative for en del danske autocamperpladser. Vi frygter afgørelserne i de 3 sager kan skade fremtidige muligheder for både danske og udenlandske autocamperbrugere. Vi formoder, at Campingbranchen ønsker, at klagerne vil kunne få opsættende virkning.

Campingbranchen klager over:

  • at der udlejes et areal til camping på et areal, hvor der ikke er givet udlejningstilladelse efter campingreglementet.
  • ulovlig udlejning af et område til camping og derved overtrædelse af sommerhuslovens § 1 stk. 1 nr. 3.
  • udlejning af et areal til overnatning og camping udenfor en campingplads. Udlejningen er en overtrædelse af sommerhuslovens § 1 stk. 1 nr. 3 ved erhvervsmæssigt at udleje arealet til overnatning.

ACR har gennemgået de tre klagesager, og efter vores opfattelse er der flere fejl og direkte fejlfortolkninger i klagerne. ACR er ikke partshørt, men har videreformidlet vores opfattelse af reglerne direkte til de 3 aktører.

Autocamperforhandlerne er blevet orienteret

ACR har skrevet til og orienteret de danske autocamperforhandlere, som er medlem af Campingbranchen. ACR formoder, at Campingbranchen er i direkte modstrid med autocamperforhandlernes interesser. Campingbranchens fremgangsmåde og strategi bør efter ACR’s opfattelse vække bekymring. Grundlaget for såvel store som små pladsaktører kan blive vanskeliggjort. Svækkes udbuddet af pladser, vil det blive mindre attraktivt at anskaffe sig en autocamper.

Loven og respekten for de frie markedskræfter skal overholdes

ACR er af den holdning, at love og paragraffer skal overholdes, men mulighederne for at etablere og drive en autocamperplads indenfor gældende lovgivning skal være til stede. Mange af de danske autocamperpladser er etableret efter færdselslovens §92 stk 1.

Campingbranchen ønsker, at alle bynære pladser skal administreres af campingpladserne

“havnene tager sig af turister på havet, campingpladserne tager sig af turister på landjorden”

Citat Jens Brendstrup, Campingbranchen

Direktøren for Campingbranchen, Jens Brendstrup, og formanden for ACR Jørgen Nielsen, har efterfølgende haft en telefonsamtale, og jf. Jens Brendstrup er det overordnede mål for Campingbranchen, at campingpladserne skal overtage administrationen af autocamperpladserne.

Dette indbefatter de mange autocamperpladser ved havne og marinaer over hele landet, hvor mange netop er indrettet efter færdselsloven § 92 stk. 1, og hvor parkeringsafgiften alene skal dække for de faciliteter, som stilles til rådighed, såsom strøm, affaldssortering, frisk vand, og ikke mindst almindelig vedligeholdelse. Dette argument ser Jens Brendstrup ikke som et validt argument for at drive en autocamperparkeringsplads. Dette til trods for, at det står beskrevet som en undtagelse i vejledningen til campingreglementet.

Overordnet set er Jens Brendstrup ikke imod autocamperturisme, dog mener han, at dette skal administreres og foregår i regi af campingpladserne.

Hvad er monopol?

Monopol kommer fra det græske ord mónos, som betyder alene, og betegner en virksomhed der er den eneste, der udbyder eller sælger en vare/tjeneste. Monopoldannelse forhindrer konkurrence, og Campingbranchen kan være i direkte modstrid med det, som autocamperturister efterspørger – friheden til at vælge og fravælge.

Nylige undersøgelser viser, at 85 % af danske autocamperturister fravælger campingpladserne. Fravalget skyldes at autocampersegmentet prioriterer bynære pladser, gerne tæt på attraktioner. Autocamperturister har ikke behov for det store udbud af faciliteter, som f.eks legeplads, swimmingpool osv.

Skulle Campingbranchen få medhold i klagerne, vil det sandsynligvis få væsentlig betydning for udbuddet af pladser, og autocamperbrugernes frihed til at vælge vil blive sat under pres.

ACR ser frem til afgørelse i de 3 sager, og vi er overbeviste om, at klagerne afvises. Dette vil ingen betydning få for campingpladserne. De vil fortsat kunne drive deres forretning med det kundeunderlag, som benytter sig af campingpladsernes tilbud.