autocamperrådet

Når året rinder ud, er der tradition for at kaste et blik på året der gik og se på de projekter, som vi har taget del i. Det er også en god ide at se på, om vi har opfyldt vores mål. Skal vi selv konkludere på dette, så har det ikke været så ringe endda for nu at sige det på godt Jysk.

Tæt samarbejde med offentlige aktører

2019 var kun lige startet, da ACR deltog i nytårskonferencen “Sydkyst Danmark 2019”. Vi fik ved den lejlighed mulighed for at diskutere og drøfte potentialet i AC-turismen generelt.

ACR har deltaget i arbejdet med en meget stor satsning indenfor autocampersegmentet, hvor en autocamperundersøgelse har haft til formål at få mere faktuel viden omkring prioriteringer og adfærd indenfor hos autocamperbrugere. Arbejdet er i skrivende stund ikke færdigt, og ACR er lovet deltagelse i det afsluttende arbejde med at drage konklusioner af undersøgelsen, som i øvrigt var initieret af Dansk Kyst og Naturturisme og med Epinion som faglig sparringspartner.

Kommunerne er stadig meget lydhøre, når ACR henvender sig

2019 har igen i år været præget af en tæt kommunikation med de forskellige kommuner. Således har ACR i året løb haft dialog med Skanderborg Kommune, som nu har indset, at der er et potentiale i at byde autocamperturister velkommen. Kommunen overvejer nu en ac-plads omkring Ry.

Jammerbugt Kommune udtrykte sig særdeles positivt, da ACR havde møde med repræsentanter fra kommunen. Denne holdning har åbnet op for en tilladelse til placering af en plads i Fjerritslev.

Midt på året udtrykte konservative politikkere et ønske om at få en ac-plads i Odense, og her holder ACR stadig “gryden varm” og afventer fremdrift i sagen. Når Odense er klar, så er ACR rede til at støtte op omkring det videre arbejde.

Silkeborg har gennem flere år været under “heftig beskydning” for at imødekomme et længe ventet ønske om at byde AC’er velkommen i byen på en mere konstruktiv måde. I efteråret var der nye toner at spore fra kommunen, og der er etableret flere pladser med timeparkering og en enkelt overnatningsplads centralt i byen. Det lange seje træk kan derfor godt betale sig.

Kerteminde Marina er en succesplads. Den har markeret sig stærkt på ac-kortet over attraktive pladser. Etableringsomkostningerne på ca. 300.000 kr. der derfor meget hurtigt dækket ind.

ACR har kontaktet Guldborgsund Kommune flere gange i løbet af året, og igen viste det sig at et langt sejt træk giver pote. Kommunen valgte at fjerne restriktioner for autocamperparkering på havneområdet.

Stevns Kommune har også været meget imødekommende, og ACR har haft flere møder og også givet forslag til steder i kommunen, som kunne være oplagte til ac-parkering. ACR arbejder stadig på sagen, og vi håber, at vi kan vende tilbage med flere detaljer i løbet af 2020.

Bornholm kommer forhåbentlig på AC-landkoret i 2020. ACR håber, at alle aftaler og dispensationer falder på plads primo 2020.

Generelt har ACR haft en meget positiv og konstruktiv dialog med kommunerne også i 2019. Dette arbejde vil vi naturligvis fortsætte med i 2020. Vi betragter kommunerne som værdifulde og vigtige samarbejdspartnere, og det er her nøglen til succes ligger.

Pladser som har set dagens lys, og hvor ACR har bidraget

En ny trend har måske set dagens lys i 2019. I to tilfælde er tidligere campingpladser blevet helt eller delvis ændret til ac-pladser. Formanden for ACR var med til at indvie en ny plads i Bandholm på Lolland. I Sydvestjylland blev Stellplads Vadehav ændret til en topmoderne og super attraktiv ac-plads ved Højer.

Som tidligere nævnt har Silkeborg vist nye takter i 2019. Her blev en ny og lækker plads indviet ved Tollundgård Golfklub kun ca. 7 km fra Silkeborg centrum.

ACR deltog i møder med indehaveren af Hovborg Camping. Her er der er et stærkt ønske om at få etableret en ac-plads i tilknytning til campingpladsen. Initiativet er endnu ikke blevet til konkrete pladser.

På Sjælland har ACR beskrevet nye muligheder for ac-parkering ved Høje-Taastrup Station.

Hvide Sande er en meget populær destination ved det jyske vestkyst. Her er der pt. hele 3 pladser at vælge imellem. ACR bidrog til projektet med at få etableret hele to tømmestationer i byen. Disse stod klar i løbet af sommeren. Det er derfor blevet meget lettere at være autocamperturist i Hvide Sande.

Ansager by kontaktede ACR og bad om støtte til et etablering af en ac-plads. Vi deltog i et meget konstruktivt møde, som formodentligt ender med en plads med en særdeles attraktiv beliggenhed i Ansager, hvor der er rigtig mange tilbud til autocamperturister.

Her på falderebet af året har Hirtshals meldt ud, at de agter at etablere en ac-plads, som erstatning for den eksisterende plads. Den nye plads får en meget attraktiv beliggenhed med en helt fantastisk udsigt til Tannis Bugt.

Foruden de allerede nævnte initiativer har ACR været i dialog med adskillige andre aktører over hele landet, og som noget nyt er også Bornholm snart klar med nogle nye og spændende initiativer.

På det politiske plan har ACR også været aktive

ACR har forsat arbejdet med de prioriterede emner som f.eks. problematikken omkring 4.250 kg på et B-kørekort samt sæsonnummerplader.

ACR har arbejdet fokuseret og konstruktivt med nogle af vores mærkesager i 2019. Foruden en massiv mailkorrespondance havde ACR foretræde for Transportudvalget for at forklare ACR’s intentioner og ønsker omkring 4.250 kg på et B-kørekort. Vi konstaterede på mødet, at alle partier har appetit på sagen og kan se fornuften i vores argumentation. Det faktum, at det skal løses på EU-plan og kræver opbakning fra alle medlemslandene gør, at vi nok ikke skal forvente gennembrud i 2020. Men vi holder sagen varm og politikkerne fast på målet.

Vi har skrevet til de relevante ministerier omkring argumentationen omkring sæsonnummerplader. I processen har vi bedt om foretræde for Skatteministeriet. Det håber vi, at vi får i første halvdel af 2020.

ACR har endvidere været i dialog med de tyske myndigheder for at få afklaret forholdene omkring motorvejsafgift og om denne indføres i 2020.

Autocamperturister under beskydning omkring adfærd og mangel på respekt for naturen

Igen i 2019 er autocamperturister blevet beskyldt for at svine og efterlade affald i naturen. Man kan næsten stille uret efter disse udokumenterede påstande, som popper op år efter år, og igen i år fra en nordjysk campingpladsejer. Campingpladsejeren burde afholde sig fra denne skræmmekampagne år efter år, og i stedet koncentrere sig om at pleje sin egne pladser og nyde de lempelser som campingreglementet har givet mulighed for mht. blandt andet større hytter. Den adfærd, som den typiske autocamperturist udviser, er netop det stik modsatte – respekt for loven og naturen.

Med disse ord vil ACR ønske alle aktører og samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul og et godt nytår. ACR vil også i 2020 markere sig som den primære kontakt for kommuner og andre aktører omkring autocamper spørgsmål