autocamper, guldborgsund

Ifølge en artikel i folketidende den 26. april, har Guldborgsund Kommune taget en vigtig beslutning for at fremme autocamperturismen i kommunen.

Kommunen har besluttet at Autocampere bydes velkommen ved havne, naturskønne områder, offentlige parkeringspladser og lignende – derfor fjernes restriktioner for autocampere i kommunen. Kommunen har truffet beslutningen på et oplyst grundlag, det fremgår af artiklen at blandt andet private har bidraget med nyttige oplysninger.

Guldborgsund Kommune ser muligheder
Artiklen i Folketidende beskriver hvordan man vælger at se på mulighederne i stedet for at se på begrænsninger. Kommunen vil ophæve begrænsningerne for parkering med Autocampere, dette sker ved at fjerne forbuds skilte, og så vil kommunen arbejde for at gøre parkering med autocampere muligt på særligt attraktive og udvalgte steder i kommunen.

Autocamperturister er miljøbevidste
De fleste Autocampere er indregistreret som en personbil optil 3500 kg, og således er der ikke nogen forskel i mulighederne for at parkere, end der er med en personbil – de fleste Autocampere er dog en del længere og større end de fleste personbiler, så hvis der skal parkeres i parkeringsbåse, så skal autocampere naturligvis holde sig indenfor båsens afmærkning.

At alle ikke er helt så glade for denne beslutning er ikke overraskende, beboerne har en frygt for at autocampister efterlader affald og helst ser at autocamperturister indlogerede sig på Guldborg Camping. Argumenter om at autocamperturister sviner og efterlader affald er ikke et nyt argument, det er hyppigt brugt når der skal køres en hetz mod autocamperturismen. Faktum er dog at langt største parten af autocamperturister er meget miljøbevidste og omhyggelige med ikke at svine, og mange gør sig den ulejlighed at samle affald op, netop for ikke at blive beskyldt for skovsvineri.

I artiklen lægges der op til at indtage andre aktører i driften af de mulige nye pladser som kommunen angiveligt vil oprette, dette initiativ er visionært og vil helt sikkert skabe ro omkring oprettelsen af nye pladser. Markedsføringen af kommunen som særdeles autocampervenlig kunne mærkes i byen, ikke kun blandt forretningerne, men også cafeer og restauranter vil kunne mærke dette nye turistsegment, som er kendetegnet ved at være +55 år og undersøgelser viser at det typiske dagsforbrug i kroner er omkring 450 kr. At kommunen vil satse på havnepladser og samtidig bynært, vil gøre det yderligere attraktivt for autocamperturister.

AutoCamperRådet hilser initiativet velkommen
AutoCamperRådet håber at dette vil inspirere landets øvrige kommuner. AutoCamperRådet er allerede i dialog med mange af landets kommuner, og vil naturligvis bringe Gulborgsund initiativet med til de kommende møder som en rigtig god “case” til efterlevelse.

AutoCamperRådet vil naturligvis stille den rette ekspertise til rådighed for ikke kun Guldborgsund kommune men også for landets andre kommuner, når der skal konkrete planer på bordet for så vidt angår indretning og planlægning af kommende pladser.