autocamper, storebælt

(Denne artikel blev bragt som aprilsnar 1. april 2019)


Indførelsen af nummerpladescanning ved Storebæltsbroen har givet politiet helt nye muligheder

Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen oplyser i en pressemeddelelse af 29. marts 2019, at Folketinget har vedtaget et ændringsforslag til Bekendtgørelsen om Detailforskrifter for Køretøjer. Ændringsforslaget betyder ifølge pressemeddelesen fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, at der fremover skal foretages kontrolvejning af køretøjer i forbindelse med passage af Storebæltsbroen.

Nummerpladescanning giver politiet mulighed for at udvælge køretøjer til kontrolvejning

Politiet kan nu via nummerpladescanninger og manuel udvælgelse af køretøjer, der ønsker at passere Storebæltsbroen, kræve, at de enkelte køretøjer passerer via en særlig bane, hvori der er indkoopereret en vejemekanisme. Når køretøjet kører gennem anlægget med vejemekanismen, bliver alle biler, der ikke overholder de vægtgrænser, som fremgår af køretøjets registreringsattest, nægtet at passere broen, og politiets personale står klar til at sørge for de videre foranstaltninger for det enkelte køretøj herunder udskrivning af bødeforlæg samt aflæsning af gods.

Trafik-, Bygge- og Boligminister ønsker øget trafiksikkerhed

Ifølge Trafik-, Bygge- og Boligminister, Ole Birk Olesen, har det med ændringerne til bekendtgørelsen været et ønske, at man fra ministeriets side kunne øge trafiksikkerheden, således at køretøjer, herunder lastbiler, påhængsvogne og så videre ikke kører med overlæs og dermed i værste fald kan forværre eventuelle trafikulykker væsentligt.

– Når vi vælger at lave den automatiserede vægtkontrol i forbindelse med Storebæltsbroen, så er det fordi, at vi ved, at størstedelen af de tunglastede køretøjer passerer Storebælt, udtaler Trafik-, Bygge- og Boligminister, Ole Birk Olesen. Ministeren oplyser desuden, at der allerede er sat gang i etableringen af pladser på begge sider af Storebæltsbroen, hvor biler, lastbiler og så videre kan opmagasinere det gods, som de må efterlade, hvis det viser sig, at der er overlæs på det enkelte køretøj. Ligeledes er indretningen af et lagerhotel på begge sider af broen, hvor inventar og ejendele fra campingvogne og lignende kan placeres, igangsat. Både opmagasinering og benyttelse af lagerhotellet vil være for førerens/ejerens egen regning, da der skal betales leje for anvendelsen heraf.

Ændring i Bekendtgørelse om Detailforskrifter for Køretøjer kan få stor betydning for autocampere

De planlagte ændringer i Bekendtgørelse om Detailforskrifter for Køretøjer kan få stor betydning for de autocampere, der kører med overlæs. Der har mange steder tidligere været skrevet meget om, hvor stor risikoen for at blive stoppet og/eller kontrolvejet er. Og mange autocamperejere og brugere har sat deres lid til, at de kunne køre uden at blive kontrolleret. Men nu kan man altså ikke længere undgå at blive kontrolvejet, når man passerer Storebælt via Storebæltsbroen.

Lovforslaget om ændring af Bekendtgørelsen om Detailforskrifter for Køretøjer træder omgående i kraft og det er derfor gældende allerede fra i dag 1. april 2019.