løbehjul autocamper
Den lave vægt gør det elektriske løbehjul interessant for autocamperbrugere

Nyheden om forsøgsordningen med elektriske løbehjul er naturligvis også modtaget af AutoCamperRådet. Vi modtager dagligt nyheder fra Folketinget. Nogle af disse nyheder kan have betydning eller relevans for autocamperbrugere. Nyheden om den forsøgsordning, som træder i kraft 1.januar 2019, om brug af elektriske løbehjul er allerede bragt i diverse medier. Da vi mener, at dette kan være relevant for en del autocamperbrugere, viderebringer vi hermed yderligere fakta om ordningen.

Elektriske løbehjul tillades forsøgsvis af et bredt flertal i Folketinget

Specifikt drejer det sig om en Forsøgsordning, der er igangsat af medlemmer af Transport-, Bygnings- og Boligudvalget.  Forsøgsordningen træder i kraft fra 1. januar 2019, hvor det bliver lovligt at lade sig transportere på motoriserede løbehjul og selvbalancerende køretøjer (segboards og uniwheels). Dette tiltag er vedtaget af et bredt flertal i Folketinget.

Lav vægt godt match med autocamperen

Mange autocamperturister kan med fordel benytte sig af et elektrisk løbehjul eller et andet selvbalancerende køretøj. Især når der skal handles ind, eller foretages andre gøremål i forbindelse med et kortere ophold på en autocamperplads eller campingplads, kan disse være aktuelle.

Transportmidler som disse er karakteriseret ved at være batteridrevne. Samtidig har de en begrænset vægt. Dette gør dem til et perfekt match for den vægtbevidste autocamperturist.

Elektriske løbehjul lades nemt via solceller og inverter

Hvis din autocamper er udstyret med et solcelleanlæg og en passende inverter, er det nemt og lige til at oplade disse køretøjer. Man kan kun formode, at i takt med at teknologien udvikler sig på batteriområdet, vil effekten og dermed aktionsradius blive større. Dette vil gøre denne type elektriske køretøjer endnu mere attraktive for autocamperbrugere.

I forsøgsperioden er der naturligvis regler og love, der skal overholdes. Læs nærmere herom nedenfor:

Fakta om forsøgsordningen for elektriske løbehjul:

 • Kørsel med motoriserede løbehjul skal foregå på cykelstien.
 • Der gælder samme krav til lygter og reflekser for motoriserede løbehjul, som der gør til cykler. Dog skal lygterne altid være tændt under kørsel på et motoriseret løbehjul – også uden for lygtetændingstiden.
 • Motoriserede løbehjul må i forsøgperioden maksimalt køre maksimalt 20 kilometer/timen ved egen kraft.
 • Motoriserede løbehjul er – ligesom den almindelige cykel – underlagt færdselslovens almindelige agtsomhedskrav og regler. Det betyder, at man i trafikken skal tilpasse hastigheden til forholdene særligt hensyn til andres sikkerhed.
 • Førere af et motoriseret løbehjul skal være fyldt 15 år.
 • Motoriserede løbehjul må dog føres af personer under 15 år, hvis kørslen sker under ledsagelse og kontrol af en myndig person. Dog må kørslen også foregå på steder, som er skiltet som lege- og opholdsområder.
 • Færdselslovens bestemmelser om spirituspåvirkning og kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer, sygdom med videre gælder også for førere af motoriserede løbehjul.
 • Færdselslovens bestemmelser om forsikringspligt gælder for udlejningskøretøjer. Det vil sige, at der ikke er forsikringspligt for privatejede køretøjer.

Fakta om forsøgsordningen for selvbalancerende køretøjer (for eksempel segboards og uniwheels) og motoriserede skateboards:

 • Kørsel med selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards må kun ske på strækninger, hvor der er anlagt cykelsti og skal i disse tilfælde føres på cykelsti.
 • På veje inden for tættere bebygget område, som har en hastighedsgrænse på højest 50 kilometer/timen, må køretøjerne dog føres på vejen, hvis der ikke er anlagt cykelsti.
 • Ved kørsel skal et selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard eller føreren heraf være udstyret med de samme lygter og reflekser som en cykel. Lygterne skal altid være tændt under og også uden for lygtetændingstiden.
 • Selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards må i forsøgsordningen maksimalt køre 20 kilometer/timen ved egen kraft.
 • Selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards er – ligesom den almindelige cykel – underlagt Færdselslovens almindelige agtsomhedskrav og regler om, at man i trafikken skal tilpasse hastigheden til forholdene med særligt hensyn til andres sikkerhed.
 • Førere af et selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard skal være fyldt 15 år.
 • Selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards må dog føres af personer under 15 år, hvis kørslen sker under ledsagelse og kontrol af en myndig person, eller hvis kørslen kun finder sted på skiltede lege- og opholdsområder.
 • Færdselslovens bestemmelser om spirituspåvirkning og kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer, sygdom med videre gælder også for førere af selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards.
 • Færdselslovens bestemmelser om forsikringspligt gælder for udlejningskøretøjer. Der er dermed ikke forsikringspligt for privatejede køretøjer.