Hjem Nyheder I Varde Kommune skal autocampere væk fra parkeringspladserne om natten.

I Varde Kommune skal autocampere væk fra parkeringspladserne om natten.

6491

Varde Kommune reagere voldsomt på ændringer fra Transportministeriet, der vedrøre autocamper overnatning på parkeringspladser. Varde kommune lavede i 2014 en fælles parkeringsbekendtgørelse med Esbjerg og Vejen kommune om standsning og parkering. I denne bekendtgørelse står der i §2 – der må ikke parkeres særligt indrettede køretøjer med henblik på overnatning, med mindre sådan parkering er tilladt ved særlig afmærkning. Ved særlig afmærkning forstås et P-skilt med en “autocamper” undertavle.

Historik.

I december 2015 klagede Danmark Frie AutoCampere til Folketingets Ombudsmands over Justitsministeriets fortolkning af ”særligt indrettede køretøjer”.

Det har tidligere fremgået af Justitsministeriets hjemmeside, at ”særligt indrettede køretøjer” omfatter køretøjer, som på grund af deres indretning er placeret det pågældende sted af andre grunde end på grund af et behov for at parkere, f.eks. med henblik på overnatning.

Konklusionen blev at DFAC fik medhold at kommunerne ikke har hjemmel til at regulere parkering med
autocampere i en lokal bekendtgørelse. Dette til stor tydelighed til irritation for kommunerne.

Skilteskov i stedet for

Til gengæld kan vejmyndigheden (kommunerne) med politiets samtykke træffe bestemmelser om parkering og standsning af autocampere, som tilkendegives ved skiltning.

Bestemmelser om parkering og standsning af autocampere og forbud mod overnatning kræver justering af skiltetekst på nuværende parkeringsskilte ved indkørsel til kommunens parkeringspladser.

Varde kommune har besluttet, at bruge 10-20.000 kr på nye skilte der forbyder overnatning på parkeringspladser, hvor parkeringsbåsene nok i forvejen ikke har den størrelse, der gør det muligt at parkere lovligt.

Der vil dog blive givet tilladelse til overnatning på enkelte parkeringspladser. ACR er i den forbindelse allerede igang med to interesserede i Blåvands området, der på privat grund vil have interesse i at laver autocamper parkering, hvor det ikke genere Hvidbjerg Camping, når kongen af Blåvand – Hvidbjerg Camping køre forbi. Manden der får tilladelse til alt, hvor andre ansøgere får afslag.

Varde Kommune har tidligere givet tilladelse til autocamper parkering i Blåvand, men et tilbud fra en tysk koncern trak mere end autocamper turister.

Kommunen har tidligere også lavet en undersøgelse, der viser at autocampere kun udgør mellem 3 og 4 %, af campingpladsernes totale antal overnatninger. Varde Kommunes konklusion – Der er på den baggrund ikke grund til at tro at en øget satsning på langtidsparkeringspladser med fokus på autocamperpladser i Varde Kommune vil influere negativt på campingpladsernes forretningsområde.
Det vurderes at potentialet for at tiltrække autocamper turister til Varde Kommune ikke udnyttes optimalt, og Varde Kommune vil derfor igangsætte følgende aktiviteter med henblik på at øge tilstrømningen.

Herudover vil Varde Kommune være indstillet på at give tilladelse til private langtidsparkeringspladser i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer.

Autocamperturisme

Turisme er den drivende kraft i alle attraktive byer og steder og mindre lokalsamfund som har noget at byde på, og kan skabe sig et grundlag for at tiltrække turister. De fleste byer har allerede deres egen campingplads. Autocamper turister trækker mod pladser, som er tilpasset til deres behov frem for en campingplads, fordi mange campingpladser ikke lever op til de krav, som store moderne autocampere har.

I årevis er autocamperturister blevet nægtet bynære autocamperpladser. I stedet har turisterne været henvist til at holde på by eller oplevelsesfjerne campingpladser, eller fundet steder, hvor skiltning ikke har forhindret dem i at overnatte. Kun meget få autocampere har en bil eller scooter om bord, som de kan tage til byen med. Desuden har de fleste campingpladser lukket fra oktober til april, en tid som også er interessant for autocampere. Det kunne være at besøge byer som gør noget ekstra ud af julen, teater, musikarrangementer, udstillinger, messer eller nyde årstidernes forskelligheder. Autocampere kan ikke frakoble bo-delen, men er nødt til at medbringe hele køretøjet ved besøg i byen.

I mange år har kommunerne for nemheds skyld og campingpladserne på grund af brødnid, forsøgt at få autocampere ind på campingpladser, men det lykkedes ikke før de som f.eks Søndervig Camping, Juelsminde Camping, CityCamping i Åbenrå, Tønder Sport- og Fritidscenter laver plader der er tilpasset autocampere og kommunerne laver parkering før autocampere, så de kan komme ind i byen uden at parkere ulovligt.

Fri konkurrence er et af nøgleelementerne i en fri markedsøkonomi. Fri konkurrence stimulerer den danske økonomi og sikrer forbrugerne et større udvalg. Det burde snart været gået op for Campingpladserne, og tryk avler som bekendt modtryk. Det er ikke sundt for nogen. Bredden af pladser der tilfredsstiller forskelligt behov er et must, hvis autocamperturisme skal lykkedes i Danmark.

Vi arbejder videre ad vejen med dialog med kommunerne. Trusler om bål og brand føre ikke til noget positivt. I den sidste ende er det kommunerne der har fat i den lange ende.

Link JV.dk, Undersøgelse Varde Kommune, Byrådsmøde punkt 873, Vide regler for parkering med autocampere.