Hjem Autocamper lov nyt Vejdirektoratet svare igen på skiltning der vedrøre. parkering med autocampere på optil...

Vejdirektoratet svare igen på skiltning der vedrøre. parkering med autocampere på optil 3500 kg

5442

AutoCamperRådet har spurgt Vejdirektoratet om svar på betydningen af denne skiltning. Undertavlen under parkeringsskiltet P, viser en personbil. I Tyskland ville dette betyder at parkeringspladsen er forbeholdt personbiler, men det gør den ikke i Danmark. Autocamper undertavlen skal forestille et autocamperforbud på den samme parkeringsplads. Skiltet er uautoriseret og derfor ulovligt, men skiltningen giver modstridende oplysninger idet personbilskiltet betyder, at du også må parkere med autocampere på optil 3500 kg, under forudsætning af at autocampere kan være inden på afmærkningen til parkeringsbåsen. Det kan de ikke i en standardbås. Forbudstavler er altid runde, så derfor er “autocamperskiltet “ ulovligt.

Spørgsmål til og Svar fra Vejdirektoratet
Tønder, nærmere betegnet på adressen “Ved Slotsbanken”, er der opsat dette skilt. Hovedtavle P – E33,1, undetavle med symbol – personbil (Symbol U1 – Bil Max 3500 kg tilladt totalvægt og højst 8 sidepladser foruden førerens plads.) samt en undertavle med symbol US 7 -autocamper.

Spørgsmål 1

Er forbud`s skiltet med symbol US 7 “autocamper”, et hjemmestrikket Tønder skilt ? Kan ikke finde det i skilte oversigter, altså et ulovligt skilt ?

Svar på spørgsmål 1

På ovenstående billede ses en hovedtavle E 33,1 parkeringstavle, med undertavle med symbol US 1 (bil til og med 3.500 kg) »Tilladt«.

Under disse tavler ses endnu en undertavle med symbol US 7 (autocamper), hvor der er sat en rød streg tværs over tavlen.

Undertavler til oplysningstavler har blå bund. Undertavler til E 33 kan dog have sort bund. Det fremgår af § 9, stk. 2, i afmærkningsbekendtgørelsen.

E 33 tavlen angiver et areal, som er beregnet til parkering. Begrænsninger eller lempelser i adgangen til at parkere kan angives på selve tavlen eller på undertavle. Det fremgår af § 23 under E 33 i afmærkningsbekendtgørelsen.

En undertavle til E 33 kan ikke angive et forbud, som det er vores forståelse, at ovenstående skilt er et udtryk for. Den viste undertavle med symbol US 7 (autocamper) er en uautoriseret tavle, idet den på tværs af skiltet har en rød streg.

Vi kan i den anledning oplyse, at forbudstavler er cirkelformede og som udgangspunkt har rød rand og sort symbol, der angiver forbuddets art. Det fremgår af § 15 i afmærkningsbekendtgørelsen.

Da undertavlen må anses som uautoriseret afmærkning, må denne ikke anbringes på eller i forbindelse med afmærkning efter færdselslovens § 95, stk. 1 (autoriseret afmærkning). Det fremgår af § 99, stk. 2.Svar på spørgsmål 2
Som beskrevet ovenfor betyder undertavlen med symbol US 1 (bil til og med 3.500 kg) til hovedtavlen E 33 (parkering), at kun denne type køretøj må parkere på det pågældende areal.

Vi kan oplyse, at et køretøj, herunder en autocamper, med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg ikke vil være at anse som et tungt køretøj. Sådanne køretøjer vil endvidere normalt ikke være at anse som et ”særligt indrettet køretøj”, men kan dog efter omstændighederne være det.

På den baggrund må autocampere med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg som udgangspunkt kunne parkere, hvor der er anvendt en undertavle med symbolet US 1 (bil til og med 3.500 kg) under en E 33 tavle. Vi skal dog gøre opmærksom på, at parkering i afmærkede båse skal ske inden for båsen. Autocampere, der ikke kan holde inden for den relevante afmærkning, parkerer derfor ulovligt.

Spørgsmål 2

Skiltet med symbol U1 – Bil Max 3500 kg tilladt totalvægt og højst 8 sidepladser foruden førerens plads ? En autocamper er pr definition en personbil M1, indrettet til beboelse, og som sådan vil danske autocamper brugere tolke det, mens det i f.eks Tyskland betyder at pladsen er forbeholdt personbiler ! I Danmark er de fleste autocampere indregistreret som 3500 kg køretøjer M1.

Svar på spørgsmål 2

Som beskrevet ovenfor betyder undertavlen med symbol US 1 (bil til og med 3.500 kg) til hovedtav- len E 33 (parkering), at kun denne type køretøj må parkere på det pågældende areal.

Vi kan oplyse, at et køretøj, herunder en autocamper, med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg ikke vil være at anse som et tungt køretøj. Sådanne køretøjer vil endvidere normalt ikke være at anse som et ”særligt indrettet køretøj”, men kan dog efter omstændighederne være det.

På den baggrund må autocampere med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg som udgangspunkt kunne parkere, hvor der er anvendt en undertavle med symbolet US 1 (bil til og med 3.500 kg) under en E 33 tavle. Vi skal dog gøre opmærksom på, at parkering i afmærkede båse skal ske inden for båsen. Autocampere, der ikke kan holde inden for den relevante afmærkning, parkerer derfor ulovligt.