Hjem Nyheder Autocampere skal øge turismen i Danmark.

Autocampere skal øge turismen i Danmark.

2976

Det er ambitionen, at Danmark i 2025 har en tredjedel flere turister, svarende til 17 mio. flere overnatninger end i 2015, og at turismeomsætningen når 140 mia. kr., hvilket er 45 mia. kr. mere end i 2014. Samtidig skal de udenlandske turister være mindst lige så tilfredse med ferieoplevelsen i Danmark som i vores nabolande.

Turismen er i global vækst og forventes fortsat at stige med knap 4 pct. om året de kommende år. Hvis Danmark skal have del i denne vækst, skal vi kunne imødekomme det stigende antal turisters efterspørgsel på overnatningsmuligheder og attraktive oplevelsestilbud.

Danmark har tabt markedsandele de seneste år. I perioden 2008-2015 har Danmarks vækst ligget under det nordeuropæiske gennemsnit, og selvom Danmarks vækstrater aktuelt går i den rigtige retning, går det også fremad hos flere af vores konkurrenter.
Turisterne er mindre tilfredse i Danmark. Når man måler tilfredsheden hos turister, scorer Danmark på en række parametre lavere end vores nabolande, blandt andet hvad angår sammenhængen mellem pris og kvalitet.

I de senere år prøver en række af danske havne, som et nyt tiltag, at satse stort på krydstogt turisme, som f.eks her Skagen.

Skagens nye krydstogthavn har kostet 226 mio. kroner. I alt forventes godt 23.500 besøgende i år. 80.000 gæster om fem år Kilde:Politikken 28. maj 2016.

I 2016 forventes 750.000 krydstogtgæster i København.

Der forventes en stigning i antallet af skibe, der starter og slutter deres krydstogt i København. Det har økonomisk betydning, da en turnaround-turist i gennemsnit bruger 1.450 kroner i København. Til sammenligning bruger en transitturist i gennemsnit 600 kroner under deres ophold.

I 2011 krydstogtpassagerer 536 mio. kroner i København

I rapporter om turismens fremtidig udvikling i Danmark, er autocamper turisme ikke nævnt med et eneste ord. Campingpladser skal i et antal udvikles til rene ferieparker, hvor camping kun er en af flere muligheder for ophold. Sommerhuse på op til 100 kvm, hoteller mv.

For meget mindre end 226 mio. kroner, som kajpladsen for krydstogt skibe i Skagen har kostet, vil det være muligt at lave et tæppe af overnatningsmuligheder, til Europas hurtigst voksende turistsegment, nemlig autocamper turisme. Alene i august 2016, var stigningen af autocampere i Tyskland, i følge Caravan Verband Industri Deutschland på ikke mindre end 53,4%.

En kæmpe fejl at overse autocamperturisme uden for campingpladser:

At det vil være en stor fejl af Danmark at overse autocamper turisme og deres behov, fremgår af nedenstående beregninger.

Total antal autocampere i Europa: 1.676.050 Campingvogne 3.896.650. Tal pr 31.12.2014 http://www.e-c-f.com/index.php?id=26

Husbildestination Sverige : Anslået antal autocamper overnatninger 3.700.000, heraf 1.246.729 på campingpladser
Kilden: husbildestinationsverige.se

Caravaning Industrie Verband – CIVD i Tyskland: 11,7 millioner overnatninger udenfor campingpladser på autocamperpladser, mod 47 millioner overnatninger total på campingpladser, uden fastliggere, som står for den største del af 110 millioner overnatninger i Tyskland.
https://www.civd.de/touristik/reisemobil-stellplaetze.html

Ifølge CIVD bliver der foretaget 393,75 millioner overnatninger, uden fastligger overnatninger, i hele Europa.
Ud over det foretages der 50 millioner overnatninger udenfor campingpladser på autocamperpladser. Endvidere 40 millioner dagsudflugter i autocampere uden overnatning på autocamperpladser. Der genereres 3,3 milliarder Euro alene på benyttelse af autocamperpladser
https://www.civd.de/touristik/europaeischer-tourismusmarkt.html

Vi ved også at Åbenrå Sejlklub fra marts til november trækker mellem 4 – 4500 autocamper overnatninger, med 8-9000 seniorer til 125 kr for en overnatning. Overnatninger bidrager med 562.500 kr brutto. Tager vi udgangspunkt i Deutsches Tourismus Verband´s oplysninger om at hver person bruger omkring 49 Euro om dagen, svarer det til 3.307.500 kr. De 4500 autocamper turister bidrager til Åbenrå med 3.869.500 kr

Den nye autocamperplads – Autocamperplads Rømø har rundet mere end 12.000 overnatninger, dags dato, det første år med 103 pladser til autocampere. Der forventes ca. 14.000 overnatninger inden årets udgang. 14.000 overnatninger indebringer ved 110 kr pr overnatning – 1.540.000 kr brutto, uden tillæg for vand, strøm og bad. Omkring 28.000 turister, ved to personer i hver autocamper med et forbrug på 735 kr om dagen, udløser 10.290.000 kr i omsætning til Rømø. Total omsætning 11.830.000 kr.

2 autocamperpladser i Danmark med 151 pladser til autocampere uden for campingpladser, giver en total turist indtægt på 15.700.000 kr set over hele året ifølge tilgængelige forbrugstal.

Tages der udgangspunkt i campingpladser med minimum 75 campingenheder som det oplyses i Danmarks Statistik foretages der ca. 8 millioner overnatninger på campingpladser uden fastliggere og ca 25% af disse tal i Sverige og Tyskland foretages af autocampere uden for campingpladser, vil der tilsvarende kunne tiltrækkes omkring 2.000.000 overnatninger af autocamperturister i Danmark, hvilket ved 125 kr for en overnatning, svare til 250.000.000 millioner kroner for overnatninger og 4.000.000 turister der omsætter for 1.470.000.000 kr. Total omsætning for autocamperturister i Danmark 1.73 milliarder kroner, på autocamperpladser og parkering uden for campingpladser.

At der i år har været rigtig mange autocamper turister i Danmark i år, er der mange indikationer på.
Masser af avis skriverier, campingplads ejere på krigstien, er nogle af dem. En privat mand i Løkken, som har bondegårdscamping, blev invaderet af omkring 300 autocampere på en måned. Dette udløste klager fra campingpladser mv. Derfor kan man ikke sidde autocampernes behov overhørig.

Kommunerne har hørt og forstået budskabet. Hvad de ikke har så godt overblik over er forskellen mellem autocamper parkering i privat regi og autocamperpladser ifølge campingreglementet. Jeg var til møde med Hjørrings Borgmester og direktør for teknik og miljø forleden dag, i forbindelse med klagen for campingpladsejeren i Løkken og kommunens afvisning af oprettelse af en “autocamperplads”. Kommunen var ikke helt klar over hvad de havde sagt nej til, men da de fik at vide, at ønsket var en autocamper parkering, var der lige pludselig ingen grænser for, hvor positive og behjælpelige de var. Nu er den sag bragt i rette folder og køre videre derfra. Sidste ord fra borgmesteren “ Vi er positive”, vi lever af turister. dermed skulle munden også være lukket på en campingpladsejer også være lukket, forhåbentlig. Måske lidt optimistisk. Han havde med alt tydelighed, absolut ingen indsigt i noget som helst, i lovgivningen. Det eneste rigtige var, at der holdt for mange ifølge regler for bondegårdscamping.

En ny tilpasning af campingreglementet, her i 2016 er en kærkommen lejlighed til at få fjernet nogle knaster, og højest på ønske sedlen er total fjernelse af autocampere fra campingreglementet, som autocampere har meget lidt til fælles med. Dette sker nok ikke, men sammen med andre høringsberettigede uden for campingrådet, håber vi at få udvidede muligheder, således at autocamper parkering, bliver sat mere i focus ligesom den tyske “Wohnmobilstellplatz” model, og en del bedre beskrevet ifølge lovgivningen.