Hjem Autocamper lov nyt Heller ingen afgiftslettelse for autocampere denne gang !

Heller ingen afgiftslettelse for autocampere denne gang !

2424

Først blev registreringsafgiften sænket fra 180% til 150%, nu ligger der så forslaget til forhøjelsen af skalaknækket fra 84.600 kr til 106.600 kr.

Nye autocampere 105% af DKK 82.800 (2016-niveau) og 150% af resten af køretøjets afgiftspligtige værdi, men dog mindst DKK 0 af DKK 12.100 og 60% af resten af køretøjets afgiftspligtige værdi. 

Afgiftsberegningen for brugte køretøjer beregnes på samme måde som for nye køretøjer, dog nedsættes skalaknækket med den procentdel, som køretøjets pris er faldet i pris. 

Lovgivningen siger også at der i den afgiftspligtige værdi af nye køretøjer altid bliver indregnet mindst 9 pct. samlet avance for importør og forhandler.

Desvære får autocampere heller ikke denne omgang glæde af afgiftsnedsættelsen, derimod er der blevet længere ned til beregningsmodellen der omhandler 105/150% afgift for bildelen og 0% af campingdelen.

Problemet med afgift på autocampere opstår, når man skal håndtere to forskellige regelsæt med forskellige beregningsgrundlag, der resultere i at det størst mulige provenu fra de to regelsæt betales til staten.

Beregningsmodellen af afgift på autocampere er efterhånden så skævvredet, at den kun eksistere teoretiske beregninger af 105/150% af bildelen. autocamper-info.dk har haft mulighed for at beregne den øvre grænse for 105/150% – 0% campingdel og den nedre grænse for 60% afgift i det regneark der også benyttes af SKAT.

Den ligger lige omkring en tysk nettopris på 25.200 Euro eller 189.000 kr. Opfylder dette køretøj ikke minimum en egenvægt på 2 tons og 4 egentlige sovepladser kan ikke engang lidt ekstraudstyr gøre at den kan afgiftberegnes til 60% afgift. En meget teoretisk pris på en fabriksny autocamper.

Ydermere forholder det sig sådan, af man i 2008 med indførelsen af de nye regler, slettede de fradrag der var på f.eks køleskabe, ovne ect og ekstra udstyr der kan monteres efterfølgende, hvilket forhøjer afgiften på autocampere betragteligt. Udstyr, leveret fra fabrikken til få tusinde Euro, får et voldsomt slutresultat.

Grunden til dette mærkværdige danske system, udspringer i at MPV biler i nullerne blev misbrugt af registreringsafgiftsreglerne for autocampere, hvoraf flere stadig idag køre på de danske landeveje.

At afgift på autocampere har stor indflydelse på salget, ses blandt andet af de sidste tal fra European Caravan Federation.

I de 3 første kvartaler af 2016, blev der i Danmark solgt 213 fabriksnye autocampere. Norge har 530.000 færre indbyggere end Danmark men solgte 2.659 eller 12,5 gange flere autocampere en i Danmark, med en afgift på 22%. I Sverige der har 1,75 gange flere indbyggere end i Danmark, solgte svenskerne 4.798 eller 22,5% flere autocampere end i Danmark, til 0% i afgift.

I Holland, der har 3 gange så mange indbyggere som i Danmark, solgte hollænderne 1.343 eller 6,3 gange så mange autocamper til 37,7% af nettoprisen i afgift.

Der er ingen grund til at gøre det let, når det kan gøres besværligt, synes at være indstillingen for SKAT. Det vil være til stor glæde for SKAT og dansk turisme, hvis Danmark fik kigget på afgiftsystemet og definitionen for autocampere.

Definitionen, fordi vi har en tåbelig regel fra MPV misbrugs dagene, om 4 egentlige sovepladser, der forhindre de mange nye typer egentlige autocampere der i disse år kommer på markedet.

Det tåbelige er da også til at få øje på, hvis vi ser en VW California, der har 4 sovepladser, men ingen indbygget toilet. Den kan lovligt beregnes til 60% afgift. En fuldtintegreret autocamper, hvor sænkesengen er valgt fra, har ifølge producenten 2 soveplader, og kan hvis man følger lovens bogstaver ikke gå ind under 60% afgift. Det eneste der kommer ud af den lovgivning er kreativ tænkning.

autocamper-info.dk har længe været fortaler for den norske model eller tilsvarende, der ikke appelerer til kreativ tænkning. Selv bilbranchen har efter forslaget om hævning af skalaknækket, efterlyst en omlægning til et mere gennemskueligt system, efter norsk model, der ikke er kan svinge efter dagsformen for SKAT medarbejdere, der alt andet lige må bruge oceaner af tid på en beregning.
Den norske model er baseret på at oplyse netto indkøbsprisen inkluderet fragt, oplysninger om enten som CO2 udslip eller benzin/diesel, egenvægt og motoreffekten i Kw eller Hk. Mere skal der ikke til og det giver en mere ensartet afgift, især på autocampere.

Men altså heller ingen lempelser for autocampere denne gang. Selv danske forhandlere og de folk der sidder med afgifter i det daglige, bliver mere og mere focuseret på at der skal ske ændringer.

Autocampere er for skønsmæssigt 90%’s vedkommende fritidskøretøjer og for restens vedkommende både primært og fritids køretøj.

Af hensyn til de mennesker der har investere et stort beløb i en ny eller nyere autocamper, vil total fjernelse af reistreringsafgiften ikke kunne lade sig gøre, da det vil få store økonomiske konsekvenser, mens etapevis fjernelse, uden at sætte tal på, er en mere realistisk mulighed.