AutoCamperRådet vil med dette indlæg give sit bidrag til moral og etik for danske og
udenlandske ac-turister.
Som årene er gået, er der kommet mange flere danskere, der elsker at køre rundt i
landet i deres rullende ”sommerhus” og vi ønsker hver især at parkere på de steder,
som kan give en oplevelse.
OVERNATNING
ACR har følgende holdningerne til, hvor det er mest hensigtsmæssigt at parkere for
natten:

 1. Ca. 100 havne og marinaer, hvor der er faciliteter, som kan bruges af
  autocamperne.
 2. Ca. 360 bondegårdspladser, hvor der er op til 3 pladser på hver og hvor der
  flere steder også er faciliteter.
 3. Efterhånden er der flere campingpladser, der har indrettet
  autocamperpladser både udenfor og indenfor bommen til fordelagtige priser
  og vilkår.
 4. Flere mikrobryggerier og gårdbutikker har åbnet for overnatning ved køb af
  ydelser m.m.
  I alle de 4 nævnte områder er der tale om parkering der betyder, at campingaktivitet
  skal være afsluttet ved solnedgang, så borde, stole, markise m.m. skal være pakket
  væk for natten.

  Der er selvfølgelig også dem, der gerne vil overnatte på alternative steder. Det er
  her, at vi som ansvarlige mennesker skal være opmærksom på følgende:
  1. Parker kun der så man ikke generer omgivelserne og forhindrer de
  fastboendes udsigt, som dem, der parkerer sin autocamper har udset sig.
  2. Parkerer man på en grund, der er privatejet uden tilladelse?
  3. Parkerer man på steder, der forhindrer omgivelserne i at komme til deres
  ejendom m.m.?
  4. Parker kun der, hvor det er lovligt, og ikke hvor der er skiltet med, at man ikke
  ønsker autocampere.
  5. Når der overnattes og hygges et sted, så udvis ikke støjende adfærd, som på
  nogen måde kan genere andre.

Det kan også siges med få ord:
”Holder jeg egentligt hensigtsmæssigt her eller er det bare fordi, det passer MIG
bedst”?
Det er blot en kærlig reminder om, at vi starter med os selv og kigger ind ad, for at
se, hvor ”VI” selv kan blive bedre og ændre vores adfærd.
Og forhåbentlig smitter det af på dem omkring os, som måske ikke er så
hensynsfulde i deres adfærd.
Ac-turisterne kunne opnå masser af goodwill ved at efterleve et sæt etiske
retningslinjer, som jo i bund og grund kun drejer sig om, at vi opfører os på en sådan
måde, at vi viser hensyn til andre og ikke nødvendigvis kræver vores ret

TØMNING M.M.
En moderne autocamper har alle faciliteterne med sig – køkken, toilet, affaldstanke
til spildevand og drikkevand og ikke mindst eget toilet. Desuden er alle udstyret med
batterier til vognens el-apparater. Mange har desuden solceller og ekstra
bodelsbatterier, så de er helt uafhængige af eksterne faciliteter i flere dage. Der er
selvfølgelig også dem, der har behov for at bruge faciliteter af enhver art, selv om de
forefindes i camperne eller typen på bilen er sådan indrettet, at behovet opstår.
Al tømning af enhver art ude i naturen er en ting, som man selvfølgelig ikke skal gøre
brug af. Det er med til at ødelægge det image, som vi gerne vil have i den brede
befolkning.
Vi skal alle passe på naturen.
Spildevand tømmes kun på de tømmesteder, der er beregnet til at modtage
spildevand.
Tømning af fækalier fra toilet tømmes kun på de dertil indrettede pladser og aldrig i
wc-kummer, som andre skal forrette deres nødtørft i.
Der findes på næsten alle motorvejsrastepladser tømmeanlæg, hvor man kan få
tømt både gråvand og toilet og hvor man kan få rent vand på tanken.
Et godt etisk råd er, hvis man ikke bruger toilettet i vognen, hvorfor så egentlig
parkere steder uden toilet?
Er skraldespanden fyldt, så tager man sit skrald med videre. Lad nu være med at
stille det ved siden af, bare fordi der måske står noget i forvejen.
Vi SKAL gøre det bedre og være forbilleder for hinanden, i stedet for at pege fingre
og ødelægge det for hinanden og os selv, og forhåbentlig smitter det af på dem
omkring os, som måske ikke er så hensynsfulde i deres adfærd.

Apps og fricamping.
Der findes et utal af hjemmesider og apps, der fortæller, hvor man kan overnatte.
Langt de fleste er seriøse apps der kun har pladser, som er oprettet med omtanke.
Der findes dog apps, hvor alle kan indsætte pladser, som de finder gode men som de
ikke har orienteret sig om lovligheden og moralen i at overnatte der. Det er her, at
der kan komme konflikt med kommuner og lodsejere. Flere kommuner er utilfreds
med, at autocamperne parkerer for natten, hvor der er uhensigtsmæssigt og hvor
både kommuner og lodsejere ikke er blevet spurgt, om det er etisk rigtigt at parkere
netop på det sted.
Netop derfor skal du altid danne dig overblikket over det sted, du er kørt ind på:
● Er der opsat skilte med restriktioner eller forbud?
● Er du alene på stedet?
● Hvor langt er der til nærmeste bolig, eller anden bygning, der kan have en
mening om din overnatning? Hvis du er i tvivl, så spørg om lov til at parkere
der for en nat.
● Hvordan ligger pladsen i forhold til offentlige stier, offentlige arealer og
steder, hvor mennesker færdes?