Klimaforandringerne får nu den Norske regering til at overveje forhøjelse af bompengesatserne og højere priser på diesel. Altså må vi forvente at feriebudgettet for rejsen til Norge stiger de kommende år.

Begrundelsen er dels lavere produktion af energi, p.g.a. vejrforandringer, men også øget slid på vejene. Samtidig overvejes forhøjelse af dieselprisen med 47 øre.

Du kan læse hele artiklen på BOBILVERDEN.NO her.