egense lysbådehavn aalborg kommune autocamperplads

Egense Havn inviterede AutoCamperRådet til dialogmøde 8. januar 2020. Sejlklubben har siden 2016 forsøgt at få tilladelse til en autocamperplads på havnens område.

På mødet deltog repræsentanter fra Egense Sejlklub og Aalborg Kommune samt en stadsgartner fra Aalborg Kommune.

Aalborg kommune har hidtil været afvisende overfor ønsket om en autocamperplads ved Egense Sejlklub, idet “By- og Landskabsforvaltningen ikke giver tilladelse til overnatning i autocampere på Aalborg Kommunes arealer. Der henvises til campingpladser i nærområderne”. Forhåbentlig er dette snart fortid.

Positiv dialog og fakta en forudsætning for udvikling

Repræsentanterne fra Aalborg Kommune medgav, at de ikke kan sidde udviklingen overhørig, og de fremadrettet vil tage mulighederne ved autocamperturismen med i deres overvejelser. Dette giver håb om, at en autocamperplads kan blive en realitet.

Er autocamperplads på Egense Havn et problem for lokal campingplads?

Kun et fåtal autocamperturister benytter campingpladser. En officiel autocamperplads vil formentlig få antallet af autocamperturister i området til at stige. Dette kan medvirke til at skabe synergieffekt for den generelle turisme i området, hvilket også kommer campingpladsen til gode.

Egense Havn i naturskønt område med mange muligheder

Egense er en rigtig perle. Byen og havnen ligger ca. 25 km øst for Aalborg ved Limfjordens udmunding. Dette giver udsigt til både Limfjorden og Aalborg Bugt. Man kan hurtigt komme Nordenfjords til Hals. Det kræver blot en tur med færgen over Limfjorden. Syd for Egense ligger Lille Vildmose, som er Danmarks største fredede landområde. Her er naturen helt fantastisk, og det er et af de få steder i Danmark, hvor man kan opleve “vildtlevende” elge.

Aalborg Kommune imødekommer måske ønsket om en autocamperplads

AutoCamperRådet ønsker Egense Sejlklub held og lykke med bestræbelserne på at få etableret en autocamperplads på havnen. Den attraktive placering vil uden tvivl gøre den til en succes. AutoCamperRådet er fortsat klar med sparring og rådgivning til Egense Sejlklub og Aalborg Kommune.