autocamperrådet ønsker glædelig jul og godt nytår
Øverst fra venstre: Per Ræbild, Morten Lægaard, Jan Mattsson. Nederst fra venstre: Helmut Madsen, Tonny Jørgensen, Mariann Steengaard, Flemming Stagis

AutoCamperRådet ønsker alle autocamperbrugere i det ganske land en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår. Vi vil gerne benytte lejligheden til at kaste et tilbageblik på året, der er gået, og samtidig også se en smule frem mod året, der kommer.

AutoCamperRådet har haft et godt år – et tilbageblik

– Den nuværende bestyrelse, som består af repræsentanter fra Dansk AutoCamper Forening, DK-AutoCam, Campervenner samt Per Ræbild fra fællesskabet Alt om Autocamperen, har en virkelig god kemi og ikke mindst et godt venskab, hvilket giver et rigtigt godt samarbejde, udtaler formand for AutoCamperRådet, Morten Jul Lægaard. Og Morten fortsætter:

– Den gode kemi i AutoCamperRådets bestyrelse smitter også af på de foreninger, der er med i AutoCamperRådet. Den positive stemning giver de mange frivillige i foreningerne blod på tanden, når det kommer til at arbejde for et autocampervenligt Danmark og ikke mindst til at arrangere hyggelige og spændende træf, arrangementer og så videre. Det kan vi kun være stolte af både i AutoCamperRådet og i de enkelte foreninger.

– Der har været to udskiftninger i bestyrelsen i 2018. Den første udskiftning kom, da kasserer Hans Jørgen Vad i juli måned blev afløst af Mariann Steengaard, der nu styrer AutoCamperRådets økonomi med hård hånd. Den anden udskiftning skete i oktober, hvor Henrik Bagger af jobmæssige årsager valgte at trække sig. Henrik blev afløst af Jan Mattsson, som repræsentant for Campervenner. Jan har allerede involveret sig i mange af de projekter, AutoCamperRådet arbejder med, og han har også taget initiativ til flere nye projekter.

– Stor tak til Hans Jørgen Vad og Henrik Bagger for den frivillige indsats i AutoCamperRådet.

AutoCamperRådet arbejder løbende for flere autocamperpladser

– I september måned blev der afholdt indvielse af den nye autocamperplads på Asaa Havn. Indvielsen blev en stor succes, og der var deltagere fra både nær og fjern. AutoCamperRådet havde forud for indvielsen hjulpet Asaa Havn i forbindelse med etableringen af pladsen, og vi arbejder løbende på at få etableret pladser andre steder både på havne og andre relevante steder. Desuden samarbejder vi med kommuner og andre relevante aktører om etablering af servicefaciliteter til autocampere flere steder i landet, siger Jan Mattsson, næstformand i AutoCamperRådet.

Nyt forum for AutoCamperRådet

AutoCamperRådet har i 2018 fået etableret sit eget forum, forum.acr.dk. De enkelte bestyrelsesmedlemmer i alle de foreninger, som er repræsenteret i AutoCamperRådet, har adgang til dette forum, og de kan dermed også holde deres egne medlemmer oplyst om, hvilke igangværende projekter AutoCamperRådet arbejder med. Systemet bruges også som et sagsbehandlingssystem, så de enkelte bestyrelsesmedlemmer hele tiden kan følge med i de enkelte sager og projekter, som AutoCamperRådet arbejder med, og de kan ligeledes holde hinanden opdaterede og informerede om forløb i konkrete projekter.

Positiv dialog med landets kommuner

– I 2018 har vi i AutoCamperRådet etableret en database med e-mailadresser og personlige kontaktpersoner i de relevante forvaltninger samt borgmestre i samtlige af landets 98 kommuner. Databasen gør det nemt for AutoCamperRådet at kontakte de relevante personer i de forskellige kommuner, og vi har for ganske nylig udsendt informations mail til alle kommunerne, hvori vi informerer om, hvilke muligheder vi kan tilbyde kommunerne i forbindelse med etablering af autocamperpladser og andet relevant. Den udsendte informationsmail har givet STOR RESPONS, og vi ved allerede nu, at der fra kommunernes side er en stor vilje til samarbejde omkring autocampere, når blot tilgangen til samarbejdet er positivt fremfor irettesættende og restriktivt, fortæller Helmut Madsen.

– En del kommuner er begyndt at se potentialet i autocamperturister, men det er en langsommelig proces at få gennemført etableringen af autocamperpladser. I AutoCamperRådet fastholder vi den positive dialog samt en informativ attitude overfor kommunerne. Vi føler os helt overbeviste om, dette vil betale sig på den lange bane, udtaler Tonny Jørgensen.

AutoCamperRådets politiske tiltag

– Tidligere på året afholdt Flemming Stagis et møde med Erhvervsministeriet omkring Campingreglementet samt om etablering af autocamperpladser i Danmark. AutoCamperRådet følger hele tiden med i de politiske emner, der er relevante for autocamperturismen, dog ”vælger vi vores kampe”, udtaler Morten Jul Lægaard. Og han fortsætter:

– Vi er blandt andet også i dialog med det nyetablerede Outdoor-Camping-Ferie-Fritid (OCFF), hvilket vi er overbeviste om, der kan give flere fordele for autocamperturister i Danmark på den lange bane.

AutoCamperRådet ser frem mod 2019

I 2019 forventer AutoCamperRådet af få færdiggjort et nyt kommunikationssystem, som vi vil benytte til at informere pressen samt relevante influencere med. Målet er, at vi via dette system vil øge kendskabet hos den almene borgers kendskab til autocamperturister og deres behov, samt skabe forståelse for måden, hvorpå vi kan blive til gensidig glæde. Det samme gælder for de kommunale politikere såvel som den landspolitiske holdning til autocamperturister generelt.

– ACR vil i 2019 også sætte fokus på  arbejdet med kommunerne, og ad denne vej forsøge at motivere kommunerne til at få et bredere syn på det potentiale der er i autocamperturisme, således dette kan blive til gavn for de lokale handlende, og naturligvis også til gavn for autocamperturisterne, udtaler Jan Mattsson.

Hvad kan den enkelte autocamperbruger gøre?

– I AutoCamperRådet arbejder vi altid ud fra den strategi, at vi opnår de bedste resultater med positiv dialog. Vi har løbende fået bekræftet, at dette er den rigtige vej at gå i forhold til kommuner, havne, campingpladser og mange andre interessenter. Vi kan derfor kun opfordre autocamperbrugere i de forskellige foreninger til at benytte den samme tilgang. Med en positiv dialog med hinanden, vores omverden, kommunerne og naboerne til de pladser, vi holder på, samt andre turistsegmenter og så videre vil vi i fællesskab kunne skabe et mere autocampervenligt Danmark. Med en positiv dialog både i den fysiske og den digitale verden, kan vi i fællesskab skabe en mere positiv indstilling til autocampere. Vi tror også på, at dette gælder for tonen på f.eks. de sociale medier. Jo mindre negativt vi skriver til og om hinanden, jo mere positivt vil omverdenen også se på autocamperturister. Husk, at folk udefra opfatter os som ÉN GRUPPE. De ser os ikke som medlem af en specifik forening, udtaler en enig bestyrelse i AutoCamperRådet.

Modtag nyheder og følg AutoCamperRådets (og dermed din forenings) arbejde

I AutoCamperRådet har vi allerede iværksat etableringen af et system til nyhedsmail. Det giver alle medlemmer af de deltagende foreninger mulighed for at følge med i og komme med input til AutoCamperRådets arbejde. Hvis du gerne vil følge vores arbejde og læse nyheder fra AutoCamperRådet, kan du tilmelde dig nyhedsbrevet her på forsiden af vores hjemmeside.

Glædelig jul og et lykkebringende nytår til alle autocamperbrugere

På AutoCamperRådets vegne

Morten Jul Lægaard
Formand