Hjem Autocamper lov nyt Godt nyt for ejere af autocampere og Tempo 100-busser

Godt nyt for ejere af autocampere og Tempo 100-busser

20132

Som led i et arbejde med at forenkle regler for hastigheder vil transport-, bygnings-, og boligminister Ole Birk Olesen med to nye bekendtgørelser tillade campingbiler at køre samme hastighed som busser. Samtidig lægges der op til at forenkle godkendelsesprocessen for nyere Tempo 100-busser.

Fra 1. marts 2018 vil regeringen hæve hastighedsgrænsen for autocampere mellem 3.500 kg og 7.500 kg. fra 70 km/t. til 80 km/t. på andre veje end motorveje og fra 80 til 100 km/t. på motorveje.

De forskellige hastighedsgrænser, som er gældende i dag, har den konsekvens, at de større campingbiler og busser kører med forskellig fart på vejene, og det kan skabe farlige situationer.

-Hastighedsforskelle på køretøjer er problematiske, fordi det giver anledning til flere og lange overhalinger, som kan gå ud over færdselssikkerheden. Derfor bør tilladte hastigheder sættes så ens som muligt for køretøjsklasser, der teknisk set er ensartede. Det giver enkle og fornuftige regler, som er lettere at overholde for trafikanterne, siger Ole Birk Olesen og fortsætter:

– Jeg har drøftet sagen med transportordførerne fra regeringen og Dansk Folkeparti, og vi er enige om, at det er en god idé at sætte hastighedsgrænsen op for campingbiler.

Campingbiler og busser har ensartede tekniske krav til blandt andet bremsepræstation, og en ensretning af hastighedsgrænserne betyder, at campingbiler vil opleve en bedre fremkommelighed, ligesom det også er en fordel for færdselssikkerheden, når hastighedsgrænserne er mere ensartede.

De nye bekendtgørelser vil også forenkle den såkaldte Tempo 100-ordning for busser. Det betyder, at busser, der er registreret den 8. december 2007 eller senere, kan indregistreres til Tempo 100-kørsel på motorveje uden synsprocedure, hvis bussen er EU-typegodkendt og ikke er indrettet med ståpladser.

For ældre bussers vedkommende – og i visse andre tilfælde – vil der stadig være et behov for, at busserne godkendes individuelt ved syn til tempo 100-kørsel. Reglerne ændres derfor ikke på dette område.

Samtidigt ændres reglerne for Tempo 100-mærkning af busser registreret den 8. december 2007 eller senere, således at disse busser fremover ikke er omfattet af kravet om Tempo 100-mærkning.

Ændringerne vil medføre en forenklet godkendelsesproces, ligesom udgiften for ejerne af busser til Tempo-100 mærket vil bortfalde.

Bekendtgørelserne sendes i offentlig høring den 6. november 2017 og forventes at træde i kraft den 1. marts 2018.

Kilde: transportministeriet