Hjem Handling og visioner Legio muligheder for autocampere – men husk etik og moral

Legio muligheder for autocampere – men husk etik og moral

3775

Ferie i autocamper byder på mange muligheder, derfor træffes der også forskellige valg. Man kan bo på en campingplads, på lystbådehavne, eller hvad med en indrettet autocamperplads med nødvendige faciliteter med god placering, bondegårdscamping a-la Pintrip og France Passion eller muligheden for at fricampe i naturen hvor det er lovligt. Overnatning på parkeringsområder kan i mange tilfælde være en gråzone med stigende antal skiltede tidsbegrænsninger især om natten til følge. 

Autocamperne må som udgangspunkt parkere og overnatte, hvor de vil, og det giver især om sommeren problemer og frustrationer hos kommuner, private og andre dagsgæster både på parkeringspladser, i byer og i naturen. Hvis man vil gøre noget ved autocamper-parkeringsproblemet, er det i dag op til hver enkelt kommune at forsøge at gøre det. 

Erhvervsministeriet udtaler!  

Citat:”Parkerings- og rastepladser hører under vejmyndighederne dvs. statsvejene under Vejdirektoratet og kommuneveje og private fællesveje under kommunerne. Autocampere har som udgangspunkt samme muligheder for at parkere som almindelige personbiler. Og generelt har en fører af et motorkøretøj pligt til at holde ind til siden for at hvile sig, hvis træthed betyder, at det ikke er forsvarligt at køre. Det gælder også førere af autocampere, da autocampere er et køretøj i færdselslovens forstand. Hvis ikke der parkeres i strid med færdselslovens almindelige standsnings-og parkeringsregler, og vejmyndigheden i øvrigt ikke har fastsat bestemmelser, som begrænser adgang til at parkere, fx parkeringsforbud eller tidsbegrænset parkering, kan der således frit parkeres. Den relevante vejmyndighed kan med samtykke fra politiet fastsætte lokale bestemmelser om, hvor og i hvilket omfang, der kan eller ikke kan parkeres, fx med autocampere. P-arealer kan samtidig reguleres via planlægning. Efter omstændighederne kræves også planlægning herfor, fx når der er tale om, at udlæg af p-arealer medfører en betydelig ændring i de bestående forhold.” 

Desværre er det ikke alle autocamper ejere der forstår, hvornår der er for mange campere på en parkeringsplads eller en skøn naturplet og at raste ikke betyder ophold i flere dage, selv om den fundne plads er et fantastisk dejligt sted. De mange campere på populære steder gør det ofte til en umulig opgave for andre dagsturister at komme til fadet. Det betyder at der fra tid til anden bliver gået til stålet fra myndighedernes og mediernes side for at få indført forbud mod overnatning med med skiltning om få timers parkering i nattetimerne. På Statens rastepladser langs motorveje er det tilladt at opholde sig i max 25 timer, men ikke just et charmerende sted at bruge mere end højest nødvendig del af sin ferie. 

Er Stellplads Apps nu også så fantastiske?  

Rigtig mange benytter Stellplads Apps når de nu skal have fundet den helt rigtige plads, hvor de kan nyde naturen og stranden, helst gratis og helt for sig selv, men fordi en plads er anført i en App, er det ikke nødvendigvis en blåstempling af at det er lovligt at opholde sig der. F.eks kan man være kommet i konflikt med naturbestemmelser eller den skønne plet kan være på privat grund, hvor ejeren ikke er indstillet på at dele sin matrikel med fricampere i autocampere. Flere af de mest benyttede Apps er ikke i kontakt med ejerne af de skønne pladser, når de af autocamperturister bliver delt på en App, hvor turisterne har spottet placeringen og har derfor ingen redaktionel kontrol over, hvad der indsættes i deres App. Derfor kan der være store fordele ved at bruge hovedet og sin sunde fornuft i stedet for blindt at stole på oplysninger i en App eller fra Facebook hvor der deles helt personlige holdninger, der ikke nødvendigvis kan relateres til fakta. 

Den populære App, Park4Night, får i flere udenlandske medier og Trustpilot skyld for misinformation. Selv om mange deler deres nyfundne “paradis” med andre gennem indsættelse på disse Apps kan det være en kortsigtet hjælp, fordi der efter en større udbredelse af det fantastiske “Hotspot” pludselig dukker forbudskilte op. Andre kan også se det fantastiske i ”paradiset”, men det stigende antal autocampere får lodsejerne, stat og kommuner m.fl til at reagere.  

Artikel om Park4Night fra f.eks tyske WomoGuide der selv fri-/wildcamper https://womoguide.de/ wohnmobil-infos/park4night-probleme/ og fra Womo Traveller https://womo-traveller.de/park4night-vorteile und-nachteile/ 

I Portugal har man til eksempel strammet skruen i naturen uden for camping- og autocamperpladser og meddelelsen fra lokale grupper til de campere der vil fricampe på deres strande mv, er ikke just en annonce med “Velkommen til”….., snarre en flyttemeddelelse med en slet agressiv holdning. “Wild Campers – Fuck off.

Our Natural Park is not a Camping Site. Here you are in DANGER”. Tilsvarende ser billedet ud i Spanien, hvor overskriften på spanienidag.es den 26. juni lød:” Erklærer krig mod campingvogne og autocampere!  San Sebastián i Baskerlandet forviser autocampere fra stranden. Byrådet i San Sebastián, Guipúzcoa, vil sætte en stopper for en praksis, der har bredt sig i løbet af de sidste par år” 

Tiderne ændrer sig i takt med et stærkt stigende antal autocampere i Europa: Det blev for meget siger mange af de lokale, der har besøg af særligt mange autocampere. Der er stadig mange muligheder i Spanien og i Portugal op til 48 timer, bare ikke i Natura 2000 områder, naturbeskyttelsesområder og direkte på strande. Der er masser af AC pladser og lovlige parkeringspladser I både Portugal og Spanien, så der er ingen grund til at køre udenom, som er den mest brugte reaktion på ikke at kunne få sin vilje. 

Populære steder tiltrækker mange camperbesøgende og her sker det ofte at lovgivningen ikke overholdes.  De tiltag og henstillinger der hidtil har været benyttet ser ikke ud til at hjælpe, så derfor har en del kommuner nu fået nok og muligheder for højdebomme er kommet på dagsordenen. Skilte med fx. 3 timers parkering sættes ind i kampen mod autocampere sammen med båse der har en størrelse så autocampere der forsøger at parkere der, fra første minut holder ulovligt, da de ikke kan være inden for båsen. Det er konsekvensen af de forskellige valg de enkelte autocamperbrugere tager. 

At raste betyder, at man parkerer for at hvile sig – fx hvis man sover, slapper af eller indtager mad med henblik på at kunne fortsætte sin kørsel forsvarligt. Hvis man derimod indtager et område for en periode med et andet formål end blot at raste, fx ved at opholde sig på pladsen i en længere periode, slå lejr, have opslåede fortelte eller gøre lignende større indrettelser på parkeringsarealet, betragtes opholdet som campering og kan alene ske på en campingplads.  

Hvis autocamperturisterne vil beholde deres gratis pladser, er det vigtigt at bevare den sunde dømmekraft.  De steder kan hurtigt blive ødelagt, hvis ikke reglerne overholdes eller de samler et større antal autocampere, men langt de fleste er meget opmærksomme og meget beskyttende over for miljøet, som sikrer, at de forlader opholdsstedet som de fandt det, og jævnligt rydder op efter andre, når der findes affald efterladt af dagsturister i fx. biler. 

Pas på drømmen om det frie liv 

Rigtig mange lande i Europa har en en liberal tilgang til overnatning i autocampere, men det frie liv får som regel en ende eller reguleres ned, når steder bliver for populære eller de ikke efterlades som forventet. Får autocamperturisterne de lokale indbyggere på nakken fordi de ikke har mulighed for at parkere på “hotspots”, er det udtryk for fejlagtig dømmekraft fra autocamperturisternes side. Det er hurtigt at ødelægge tilfældige opholdssteder, hvis de overbefolkes. Undlad derfor at ødelægge disse steder og udvis sund dømmekraft. Hvis ikke er resultatet – Forbud, der sker flere og flere steder. Er det sådan det skal være?? 

At der er for få muligheder for at stoppe kortvarigt, dagsparkere og overnatte med autocamper i Danmark og for den sags skyld det meste af det øvrige Europa hersker der ingen tvivl om, men hvis grupperinger altid vil bevare deres selvbestaltede ret til gratis overnatning, og hvor man ønsker det, så kan det om nogle år vise sig at blive meget sværere at rejse i en autocamper. 

Autocamperpladser med ophold i 2-3 dage?  

Autocamperpladserne skal i deres oprindelige form være indrettet som parkeringspladser med el, vand og tømning som eneste faciliteter. Det skal helst være steder, man ellers ville have svært ved at besøge med autocamper uden at bryde loven. 

At mange efterspørger både toilet og bad på autocamperpladserne gør dem naturligvis dyrere at anlægge og dermed bliver prisen også højere, men en del nye campertyper bliver mere kompakte og minimalistiske og har et behov for disse faciliteter uden at skulle besøge en campingplads, der ikke ligger centralt for formålet med besøget.  

Udtalelse fra Erhvervsministeriet  

Citat Erhvervsministeriet 2017: “De gældende regler muliggør, at kommunerne selv kan drive faciliteter, der understøtter borgernes fritidsaktiviteter og fremmer turismen i den pågældende kommune. Formålet må dog ikke være at opnå fortjeneste. I praksis medfører det, at en kommune kan drive campingpladser og p pladser med faciliteter i et vist omfang – også selvom det udsætter campingbranchen for konkurrence.”  

Man kan også som flere kommuner er igang med, bortforpagte arealet til interessenter der vil drifte en autocamperplads. 

OBS. Kommuner har ofte særinteresser i campingpladser idet den lokale campingplads kan være tidligere drevet af kommuner som var almindeligt for årtier tilbage, men som nu er bortforpagtet til anden side. 

Udtalelse om bord, stole og markise fra Planklagenævnet i en sag fra Assens Lystbådehavn.  Citat:”Nævnet lægger endvidere vægt på, at der er opsat skiltning, hvoraf det fremgår, at det ikke er tilladt lægge tæpper på jorden eller opsætte hegn, samt at markiser, borde og stole skal pakkes ned for natten.”  Der er altså ikke tale om camping når stole, bord og markise rulles ind og sættes tilbage i camperen om natten! 

Jagten på en fair pris for overnatning  

Fair pris? Det kommer an på. Hvis prisen en overnatningsplads skulle spille den afgørende rolle for autocamperturister, så burde gratis parkeringspladser faktisk have en tendens til at klare sig bedre i app anmeldelser end pladser, der er gebyrpligtige. Det viser en analyse i tyske Promobil ikke er tilfældet, men deres evaluering af Promobil´s database fører til den modsatte konklusion. 

Bedømmelser af autocamperpladser baseres ud fra individuelle værdier for beliggenhed, dens koncept, udstyr niveauet, fritidsværdi og værdi for pengene. I Danmark er der et broget billede af overnatningspriser som tydeligt viser at campingpladser gennem kommuner har lagt et pres på kommunale pladser og lystbådehavne. Nogle sælger ganske enkelt guld for dyrt i forhold til hvad plads og stedet har at tilbyde. Det er ikke en campingplads men en autocamperparkeringsplads med væsentlig færre tilbud og faciliteter. 

God sommer ønskes af John Ipsen! 

Juli 2023